27/1/09

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ 9/10)
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα συζητηθεί στην Βουλή η Επερώτηση, που έχει καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από τις 9/10/08, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αγροτική παραγωγή και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι αγρότες.

Το πλήρες κείμενο της επερώτησης έχει ως εξής:

«Θέμα: Η αγροτική παραγωγή και οι αγρότες σε αδιέξοδα και μαρασμό εξ αιτίας της νέας ΚΑΠ και της έλλειψης εθνικού σχεδιασμού. Μέτρα στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος.Αποτελεί αναμφισβήτητο πλέον δεδομένο ότι η ελληνική γεωργία ακολουθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς μια φθίνουσα πορεία ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια.Η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή καταρρέει λόγω της μεγάλης και αδικαιολόγητης αύξησης στις τιμές των γεωργικών μέσων και εφοδίων καθώς και των ζωοτροφών. Επίσης, λόγω της μείωσης ή και καθήλωσης των αγροτικών προϊόντων.

Όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως οι επενδύσεις, οι ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, το εμπορικό ισοζύγιο στα αγροτικά προϊόντα, καθώς και η απασχόληση, παρουσιάζουν ραγδαία μείωση. Το αγροτικό εισόδημα συμπιέζεται διαρκώς.

Η Ελλάδα κινδυνεύει άμεσα να γίνει μια χώρα που δεν θα παράγει. Συνεπώς, η στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Η ελληνική γεωργία, όπως και η γεωργία κάθε άλλης χώρας, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σχεδιασμό και στήριξη.΄

Απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο αναζωογόνησης και ανάπτυξης της υπαίθρου με δύο βασικούς στόχους, την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών και κτηνοτρόφων και την ολόπλευρη ανάπτυξη της υπαίθρου με μέτρα πολιτικής που θα βελτιώνουν τις συνθήκες και το επίπεδο ζωής.

Μείζον ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η πολύ αρνητική εξέλιξη είναι φυσιολογική συνέπεια κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αλλαγών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δυσμενών καιρικών συνθηκών ή απλά αποτελεί την αναπόφευκτη πορεία ενός αναγκαίου μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων επιλογών της νέας ΚΑΠ αλλά και των κυβερνητικών επιλογών.

Γνωρίζουμε πλέον και στην πράξη ότι η ΚΑΠ, μετά την εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή, επιτάχυνε τα φαινόμενα εγκατάλειψης σε ορισμένες καλλιέργειες, (καπνός, τεύτλα) η οποία συνδυάστηκε με την αδυναμία της Κυβέρνησης της ΝΔ να διαμορφώσει μια εθνική αγροτική πολιτική που να την εξειδικεύει με μέτρα ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της αγροτικής παραγωγής. Μια πολιτική που να προωθεί νέες καλλιέργειες και ποικιλίες, ν'; αντιμετωπίζει συστηματικά και έγκαιρα τις μεταβολές στο κόστος παραγωγής, να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες στον αγροτικό τομέα μέσω των κοινοτικών πλαισίων ιδιαίτερα σε έργα υποδομής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, ενίσχυση νέων αγροτών, συνεχή ενημέρωση κι επιμόρφωση.

Προβλέπουμε ότι τα προβλήματα στην ελληνική γεωργία θα επιδεινωθούν και λόγω των νέων προτάσεων της Κομισιόν στο λεγόμενο «Έλεγχο Υγείας της ΚΑΠ». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος με τις προτάσεις της που θίγουν τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, καθώς και στη μεταφορά χρημάτων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα, υποστηρίζοντας τη θέση ότι τα χρήματα πρέπει να μείνουν στον πρώτο πυλώνα` για την ενίσχυση και στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής.

Η Κυβέρνηση προχώρησε πριν από δύο χρόνια στην ανάθεση κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού στην κατάρτιση 13 Περιφερειακών Μελετών, προκειμένου να εκτιμηθούν ανά Νομό οι επιπτώσεις της ΚΑΠ, αλλά και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, διάθεσης των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Η τύχη των μελετών αυτών δεν είναι γνωστή, αν δηλαδή ολοκληρώθηκαν και ποιο είναι το περιεχόμενο και οι προτάσεις τους. Το βέβαιο είναι ότι η καθυστέρηση στην κατάρτισή τους σε συνδυασμό με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο τις απαξιώνουν και επιβεβαιώνουν την κυβερνητική ανικανότητα στον αναγκαίο σχεδιασμό και στην προώθηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική γεωργία.

Πέραν τούτου, η έλλειψη προγραμματισμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η απαξίωση του ΕΘΙΑΓΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας, νέων ποικιλιών και φυλών ζώων, νέων εναλλακτικών καλλιεργειών ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την πορεία της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Το ΕΘΙΑΓΕ ουδέποτε προσανατολίστηκε στην αγροτική έρευνα και στις σύγχρονες ανάγκες των αγροτών, προκειμένου ν'; αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αλλαγές που επιτελούνται στην αγορά, στις νέες καταναλωτικές συνήθεις, στις δυνατότητες περιορισμού του κόστους παραγωγής, στην εφαρμογή νέων καλλιεργητικών μεθόδων.

Η μόνη μέριμνα του Υπουργείου για το ΕΘΙΑΓΕ μέχρι τώρα περιορίζεται στις συνεχείς διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές και στη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων.

Ερευνητικές εργασίες και προτάσεις του ΕΘΙΑΓΕ μπαίνουν στο συρτάρι του Υπουργείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκπόνηση μελέτης για την «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών του Πηλίου με έμφαση στη μηλοκαλλιέργεια», από το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου και Εργαστήριο Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη δημιουργία παράλληλα μιας διαχειριστικής επιστημονικής αρχής από εξειδικευμένους γεωπόνους, οι οποίοι καθ'; όλη τη διάρκεια του πενταετούς προγράμματος θα επιβλέπουν και θα καθοδηγούν τους αγρότες.

Δεύτερο παράδειγμα η Πρόταση των ίδιων των αγροτικών φορέων στο Ν. Χανίων για την αναδιάρθρωση 8.000 στρ. εσπεριδοειδών. Την πρόταση αυτή αναμένει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τη Νομαρχία, αφού το ίδιο δεν είναι σε θέση να μελετήσει και να προωθήσει τις αναγκαίες για την περιοχή διαρθρωτικές αλλαγές.

Έλλειμμα σχεδιασμού διαπιστώνουμε και στο θέμα της βιοποικιλότητας σε φυτική και ζωική παραγωγή.

Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη και γενικότερα στις προηγμένες κτηνοτροφικά χώρες, οι φυλές των αγροτικών ζώων είναι καταγραμμένες και τα γενεαλογικά βιβλία εμπλουτίζονται με φυλές ήδη ενσωματωμένες στις τοπικές συνθήκες.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει μέριμνα για την προστασία των ντόπιων φυλών. Σύμφωνα με επιστήμονες η ανεξέλεγκτη διασταύρωση έχει προκαλέσει τη μείωση των πληθυσμών μέχρι και την εξαφάνιση ορισμένων φυλών, με αποτέλεσμα οι διασταυρούμενοι τύποι που δημιουργήθηκαν ν'; αποτελούν το 90% του πληθυσμού των προβάτων της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν η επαναφορά των εγχώριων φυλών παραγωγικών ζώων με πλήρες σχέδιο ενίσχυσης και στήριξής τους

Είναι προφανές ότι για να εφαρμοστεί ένας στοιχειώδης προγραμματισμός με συγκεκριμένα μέτρα στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα του πρωτογενή τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας, το Υπουργείο οφείλει να ανασυγκροτηθεί, να διαμορφώσει τους μηχανισμούς στήριξης και ενίσχυσης των παραγωγών με καθορισμένες αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών, των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) των Νομαρχιών και των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟΚΑΑ).

Ακόμη και τα «παραδοσιακά» προγράμματα στήριξης των αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τίθενται σήμερα σε αμφισβήτηση. Το ΕΣΠΑ για τον αγροτικό τομέα, «Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής» παραμένει άγνωστο ως προς τις κατευθύνσεις, τις επιλογές και τα προβλεπόμενα κονδύλια. Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει προκηρύξεις για Σχέδια Βελτίωσης, νέους αγρότες, πρόωρες συντάξεις κλπ, που σημαίνει ότι δεν είναι γνωστό το ύψος του ποσού που θα διατεθεί για τους παραπάνω σκοπούς. Τα προβλεπόμενα 430 εκατ. ευρώ των Σχεδίων Βελτίωσης δεν πρόκειται ούτε στο ελάχιστο να ικανοποιήσει τις ανάγκες μέχρι το 2013, αφού σχεδόν το μισό του ποσού αυτού θα καταβληθεί για πληρωμές του έτους 2007.

Η βιολογική γεωργία παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και καθυστερήσεις. Το μέγεθος των βιολογικών καλλιεργημένων εκτάσεων αυξάνεται στη χώρα μας με αξιόλογους ρυθμούς (3% περίπου της συνολικής καλλιεργημένης γης). Είναι αλήθεια επίσης ότι ο ένας στους δύο βιοκαλλιεργητές εγκαταλείπει στην πορεία τη βιοκαλλιέργεια και ότι το 65% της αγοράς στη χώρα μας καλύπτεται από εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα.

Είναι βέβαιο ότι το Υπουργείο δεν έχει βγάλει τα συμπεράσματά του γι'; αυτή την αρνητική εικόνα. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και καλούνται οι παραγωγοί ν'; αντιμετωπίσουν ένα σύστημα πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων που χαρακτηρίζεται ως σύνθετο, γραφειοκρατικό και υψηλού κόστους.

Η «πρωτοτυπία» υπάρχει κυρίως στη βιολογική κτηνοτροφία, όπου ενώ ένας μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεν ανευρίσκεται βιολογικό κρέας στην αγορά, όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές. Οι όροι υγιεινής των σφαγείων, της συσκευασίας κλπ υποχρεώνουν τους βιοκτηνοτρόφους να πωλούν το βιολογικό κρέας ως συμβατικό !

Μείζον ζήτημα για την ελληνική οικονομία πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι από το 1999 μέχρι σήμερα καταλογίστηκαν πρόστιμα στην Ελλάδα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή είμαστε μακράν πρώτοι στην κατά κεφαλήν επιβάρυνση ανά φορολογούμενο. Ήλθαν πρόσφατα στην Ελλάδα ελεγκτές της Ε.Ε. προκειμένου να δουν, αν και τί προόδους έχει κάνει η χώρα στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Ήδη η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι οι Έλληνες αγρότες κινδυνεύουν ν'; απολέσουν το 10% των επιδοτήσεών τους, εξαιτίας της ανικανότητας των ελληνικών αρχών να προχωρήσουν σ'; ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών και ελέγχου. Ποσό που στην πραγματικότητα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την Κομισιόν οι αιτίες της απώλειας των κοινοτικών πόρων είναι πολύ συγκεκριμένες και διαχρονικές. Έχουν να κάνουν με καθυστερημένους και αναξιοποίητους ελέγχους, με απουσία ελαιοκομικού μητρώου καθώς και την μη σωστή λειτουργία του συστήματος καταγραφής ζώων

Οι υπαρκτές και σοβαρές ευθύνες και των προηγούμενων Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελούν πλέον άλλοθι για την Κυβέρνηση της ΝΔ, που κλείνει τα 5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. οφείλει επ'; αυτού ν'; απολογηθεί.

Ο τομέας της γεωργίας πλήγηκε ιδιαίτερα από τις περσινές πυρκαγιές.

Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αποζημιώνει κατά 100% την καταστροφή από τις πυρκαγιές του φυτικού, του ζωικού και του παγίου κεφαλαίου, αλλά αντίθετα οδηγεί και με τη νέα ΚΥΑ τους παραγωγούς στην εγκατάλειψη των καμένων γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Οι ζημιές αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με τη λογική των συντελεστών μείωσης που ισχύουν για τα αίτια, τα οποία καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ! Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαίο να αποσυρθεί η νέα τροποποιημένη ΚΥΑ με τίτλο «Μέτρα υπέρ των παραγωγών που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007» και ζητάει να συνταχθεί νέα ΚΥΑ, η οποία θα αποζημιώνει όλους τους παραγωγούς κατά 100% τις ζημιές από τις πυρκαγιές.

Γι'; αυτό απαιτείται ισχυρή χρηματοδότηση μέσα από ένα ειδικό ΠΕΠ για τους 6 πυρόπληκτους νομούς, το οποίο θα είναι αθροιστικό στις σημερινές χρηματοδοτήσεις και όχι να βαφτιστούν «χρηματοδοτήσεις» που δίνονται ως ειδικό ΠΕΠ. Το ΠΕΠ αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και αξιοποιώντας όλες τις πηγές χρηματοδότησης από την Ε.Ε. (Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε., υπόλοιπα Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006, από το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αντιπυρικά - αντιπλημμυρικά έργα καθώς και οι συμπληρωματικές γεωργικές αποζημιώσεις. Πρόσθετα κονδύλια θα εξασφαλιστούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», καθώς και από συμπληρωματικούς εθνικούς πόρους).

Πέραν όμως του εθνικού σχεδιασμού η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νέας ΚΑΠ αλλά και της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, απαιτείται ένα πακέτο μέτρων που θα περιλαμβάνει:

- Η επιδότηση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του επιτοκίου των δανείων τους κατά 50%.

- Η λήψη δραστικών μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών αγροτών από καταχρηστικές χρεώσεις και επιβαρύνσεις εκ μέρους των τραπεζών. Επανεξέταση των προνομίων της ΑΤΕ που διατηρούνται και τα οποία λειτουργούν κατά της δίκαιης αντιμετώπισης των οφειλετών αγροτών.

- Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η ΚΥΑ και ν΄ αυξηθεί κατά 50% το επιστρεφόμενο ποσό, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών.

- Η έγκαιρη παροχή φτηνού πετρελαίου θέρμανσης στις περιοχές που το κόστος λόγω ψύχους είναι πολύ υψηλό.

- Η αύξηση των συντελεστών επιστροφής ν'; αυξηθούν στο 15% για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής.

- Η άμεση ενίσχυση των κτηνοτρόφων λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των ζωοτροφών να ενισχυθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι.

- Η καθιέρωση ως ελάχιστου ύψους σύνταξης ΟΓΑ τα 600 ευρώ το μήνα.

Κατόπιν όλων αυτών,

Επερωτάται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Έχουν ολοκληρωθεί οι 13 Περιφερειακές Μελέτες; Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφουν ως υφιστάμενη κατάσταση στην ύπαιθρο; Ποιες ανάγκες αξιολογούν ως προτεραιότητα προς υλοποίηση; Ποια μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και την ανάπτυξη της περιφέρειας;

Υπάρχει σχεδιασμός βελτίωσης της λειτουργίας του ΕΘΙΑΓΕ, πέραν των προτάσεων για το οργανόγραμμα και τις διοικητικές μεταβολές; Προτίθεται να επανεξετάσει το ρόλο του ΕΘΙΑΓΕ με κύριο προσανατολισμό τη σύνδεση της έρευνας με την αγροτική παραγωγή, ώστε ν'; ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και να βοηθήσει τους παραγωγούς στην αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που προκύπτουν είτε ως προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ, είτε στις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα;

Θα προχωρήσει στην έρευνα και λεπτομερή καταγραφή ποικιλιών φυτών και ζώων και θα προωθήσει τις κατάλληλες εγχώριες προσαρμοσμένες καλύτερα στις ελληνικές συνθήκες, όπου αυτό απαιτείται, ώστε να διευρυνθεί η βιοποικιλότητα και η εξ αυτού παραγωγή περισσοτέρων τοπικών προϊόντων;

Πώς θα οργανώσει τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ώστε να μην υπάρχει πολυδιάσπαση του ανθρώπινου δυναμικού, διαφορετικά κέντρα λήψης αποφάσεων και αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, με δεδομένο ότι είναι μεγάλες οι ανάγκες των αγροτών για συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη καθ'; όλη την παραγωγική διαδικασία;

Ποιες είναι οι ανάγκες του αγροτικού τομέα που θα καλυφθούν με κονδύλια του «Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής»; Γιατί δεν έχουν προκηρυχθεί μέχρι τώρα τα Σχέδια Βελτίωσης, ποια ποσά θα καλύψουν τις πρόωρες συντάξεις και τους νέους αγρότες;

Θα πάρει μέτρα για την απλοποίηση των όρων και των διαδικασιών, ώστε να μην εγκαταλείπεται η συνέχιση της βιοκαλλιέργειας ή να διευκολύνεται η ένταξη νέων αγροτών, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής βιολογικού κρέατος;

Τώρα που τα πρόστιμα δεν επιβάλλονται λόγω κακής διαχείρισης της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αλλά είναι ευθύνη της Κυβέρνησης της ΝΔ, προτίθεται ν'; ανταποκριθεί στους όρους πληρωμής των ενισχύσεων από την Ε.Ε., να βελτιώσει το σύστημα ελέγχων βάσει αξιόπιστων στοιχείων;

Επειδή οι παραγωγοί των περιοχών που πλήγηκαν από τις περσινές πυρκαγιές δεν μπορούν να μένουν άλλο σε ημίμετρα και υποσχέσεις, θα συνταχθεί νέα ΚΥΑ η οποία θα προβλέπει συμπληρωματικά μέτρα για την αποζημίωσή τους κατά 100%, με βάση όλα τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρουμε στην Επερώτησή μας, ώστε ν'; αντιμετωπίσουν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα τη μείωση της παραγωγής και του εισοδήματός τους;

Θα προχωρήσει άμεσα στη στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων μέσω στοχευμένων κοινωνικών μέτρων; Συγκεκριμένα,

- Θα επανεξετάσει το φορολογικό καθεστώς των αγροτών σε σχέση με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και την αύξηση του συντελεστή επιστροφής φόρου για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής;

- Θα προχωρήσει στην επιδότηση του επιτοκίου των αγροτικών δανείων;

- Θα πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία του αγρότη δανειολήπτη, μετά μάλιστα από τη σημερινή κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος;

- Θα ενισχύσει άμεσα τους κτηνοτρόφους με επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών, βάσει και της πρόσφατης ρύθμισης στο νόμο για την κτηνοτροφία;

- Εξετάζει τη δυνατότητα ν'; αυξηθεί η σύνταξη του ΟΓΑ, ώστε να εξασφαλίσουν και οι συνταξιούχοι αγρότες αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης;»