22/11/00

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

21/3/00

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ