31/5/07

Οι θέσεις του Συνασπισμού για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό και την Εύβοια
31/05/2007, 12:32
Ο Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, με ανακοίνωσή του, καταθέτει τις θέσεις του για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό και την Εύβοια.
Συγκεκριμένα:
1. Η Εύβοια, σε αντιστοιχία και με τη λοιπή Ελλάδα, λίγα και δειλά και οπωσδήποτε ανεπαρκέστατα βήματα έχει κάνει στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν και το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, από τους 28 δήμους του νομού λίγοι έχουν προχωρήσει στην διαδικασία ΓΠΣ.
2. Σε αυτήν την ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου (Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΑΠ) αλλά και επαρκούς ελεγκτικού μηχανισμού (Δ/νσεις Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κλπ, Πολεοδομικά Γραφεία), μια "οικοδομική επιδρομή" λαμβάνει χώρα στο νομό τα τελευταία χρόνια. Με άδειες ή χωρίς άδειες, "οικοπεδοποιείται" η Εύβοια με γοργούς ρυθμούς. Η οικιστική επέκταση δεν γνωρίζει φραγμούς. Ακτές, βουνά και γεωργική γη οικοδομούνται, από ιδιώτες και κτηματομεσιτικά γραφεία, οικοδομικούς συνεταιρισμούς κ.α.
3. Το μεγαλύτερο μέρος της οικοπεδοποίησης οφείλεται σε "τουριστική αξιοποίηση". Η γειτνίαση με την Αθήνα σε συνδυασμό με τα φυσικά προσόντα της Εύβοιας, έχουν καταστήσει την τελευταία τόπο προσφιλή για τουριστικές δραστηριότητες και παραθεριστική κατοικία.
4. Η ανάγκη ρύθμισης του χώρου μέσω των ΓΠΣ-ΣΧΟΑΠ προβάλλει ακόμη πιο επιτακτική, καθώς οι πληροφορίες και μόνον για το ετοιμαζόμενο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, πολύ νωρίτερα δηλαδή από την εξαγγελία του, άνοιξαν τις ορέξεις για ανεξέλεγκτη δράση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που αγοράζουν συνεχώς εκτάσεις από την εκποίηση μεγάλου μέρους της περιουσίας των κατοίκων.
5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α), που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση και που αφορά απολύτως και στο Νομό μας, έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους οιωνούς. Από το δοθέν σχέδιο Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α (που, άγνωστο γιατί, δεν συνοδεύεται από το σύνολο των τευχών και των χαρτών των μελετών που εκπονήθηκαν) φαίνεται ότι:
· Ένας άνεμος ή, μάλλον, μια "μανία" τουριστικής "αξιοποίησης" έχει καταλάβει τους κυβερνώντες. Δεν υπάρχει σχεδόν σπιθαμή της ελληνικής γης που να μην προσφέρεται, κατά τους συντάκτες του κειμένου σε "τουριστική αξιοποίηση": εκτός σχεδίου περιοχές, περιοχές ΝΑΤURA, βουνά και παραλίες, νησιά και βραχονησίδες, προσφέρονται για τουριστικές επενδύσεις.
· Προτείνονται νέοι όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές με αυξημένο ΣΔ. για μορφές διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.
· Η επιλογή της Κυβέρνησης αφορά κυρίως στην ενίσχυση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων, δηλαδή, στο μεγάλο κεφάλαιο.
· Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων δεν προοιωνίζεται ελεγχόμενες καταστάσεις.
· Η φέρουσα ικανότητα των περιοχών, η αειφορία, περνούν ως λέξεις από το κείμενο. Εκφυλίζονται, όμως, σε κενό λόγο όταν λάβει κάποιος υπόψιν του το σύνολο του σχεδιασμού που προκύπτει από το κείμενο και λειτουργούν ίσα-ίσα για να το "διακοσμήσουν" με μια επίφαση περιβαλλοντικής φροντίδας.
6. Μέσω του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α γίνεται φανερό ότι πρωτεύων στόχος της Κυβέρνησης είναι να συγκεντρώσει χρήματα με βαρύ προβλεπόμενο κόστος για το περιβάλλον. (Η περίπτωση της Μονής Τοπλού στην Κρήτη - εκποίηση 25.000 στρεμμάτων παρθένας γης και "αξιοποίηση" από αγγλική εταιρεία για τουριστικά χωριά- είναι χαρακτηριστική για το είδος των επεμβάσεων που προοιωνίζονται οι νέες ρυθμισεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α). Αλλως δεν θα έσπευδε να καταθέσει το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α όταν δεν έχει εκπονηθεί το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.
7. Ζητούμε να αποσυρθεί το προταθεν Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, ως επικίνδυνο για το Περιβάλλον.
8. Ο Τουρισμός παρότι είναι δυναμικός κλάδος για την Εύβοια, με τον τρόπο που εξελίσσεται και που ωθείται να εξελιχθεί βάσει των κυβερνητικών προτάσεων (βαριές τουριστικές επενδύσεις), μπορεί να επιφέρει μεγάλες στρεβλώσεις στην ανάπτυξη του Νομού.
Οι μεγάλης κλίμακας μονάδες εκτός του ότι επιφέρουν μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον, δεν αποφέρουν εισοδήματα στις περιοχές που εγκαθίστανται.
Εξάλλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και απο τους πολίτες στην περίφημη "αξιοποίηση" που τείνει να εμπορευματοποιήσει τα πάντα, και να θεωρεί "αναξιοποίητο" ο,τι δεν αποδίδει οικονομικό κέρδος.
Δεν πρέπει να επιτρέπεται η εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου και των δημόσιων αγαθών. Ο αγώνας που δίνει αυτές τις μέρες ο Δήμαρχος Ελληνικού για ελεύθερες παραλίες ας αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στην υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών από πλευράς εκλεγμένων δημοτικών αρχόντων.
9. Το βασικό μέτρο που χρειάζεται να ληφθεί άμεσα από την Νομαρχία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αφορά και στον Τουρισμό, είναι να σπεύσουν στην θεσμοθέτηση ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ που θα έχουν εκπονηθεί με βάση επιστημονικές προδιαγραφές και με λαϊκή συμμετοχή, όπως προβλέπεται από το Ν.2508/97 «Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων και Οικισμών της Χώρας»:
Μέσω των ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ θα χωροθετηθουν οι χρήσεις γης με προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των βουνών και των ακτών. Θα χωροθετηθουν Βιομηχανικές Ζώνες (ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ), ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς, δίπλα από τους ποταμούς, τις λίμνες, άλλα αξιόλογα σημεία, και τις ακτές, και Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.
Ο προσανατολισμός για τον τουρισμό στην Εύβοια δεν πρέπει να είναι οι βαριές επενδύσεις, αλλά η ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (ορεινού τουρισμού, αγροτουρισμου) με ενίσχυση ομαδικών προσπαθειών μέσα από δημοτικές πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν και εισόδημα στους κατοίκους του νησιού.
Αναγκαία είναι η χωροθετηση των τουριστικών εγκαταστάσεων με διασφάλιση της αρχής της αειφορίας και ο συσχετισμός με τη διαχείριση των υδάτινών πόρων, την προστασία του τοπίου και της φύσης και την διαχείριση των αποβλήτων.

24/5/07

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

7/5/07

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΖ ΑΣΤΕΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Επιστολή ΣΥΝ για τα «Αστέρια» (7/5/07)

Τις θέσεις της για την αξιοποίηση της πλαζ «Αστέρια» κάνει γνωστές η Δημοτική Ομάδα Χαλκίδας του ΣΥΝ με επιστολή που απέστειλε προς τον Δήμαρχο Χαλκιδέων, Θανάση Ζεμπίλη μετά και την απόφαση που ελήφθη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:«Σχετικά με την ανάπλαση.
Να τηρηθεί η αρχή της ήπιας παρέμβασης.Χαμηλά κτίρια μη υπερβαίνοντα το ύψος της λεωφόρου.Κατασκευή προσπελάσεων για ΑΜΕΑ.
Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης.
Κατάλληλη διάνοιξη του στενού πεζοδρομίου άνωθεν.Μορφοποίηση της εισόδου.
Λειτουργικός χώρος πλαζ με αναψυκτηριο-10 καμπινες-4 W.C
Αξιοποίηση των υφισταμένων αθλητικών χώρων.Νέα διάστρωση και εμπλουτισμός της άμμου.
Μικρή παιδική χαρά.Επένδυση του μπετόν με πέτρα.Επένδυση του χώρου λουόμενων με ξύλο ειδικής κατασκευής .αδιάβροχο σε πλάτος 2 μέτρων. Επί της παραλίας δίπλα στη θάλασσα. Στην πλαζ υπάρχουν ομπρέλες και καθίσματα θαλάσσης.
Αξιοποίηση του πεζοδρομίου άνωθεν των»αστεριών» ως μπαλκόνι θέας προς το Δημαρχείο.
Ανακατασκευή της υπάρχουσας ξύλινης προβλήταςΑξιοποίηση και διατήρηση του χώρου «μπανιέρας» για χρήση από μικρά παιδιά.
Κατάλληλοι χώροι Ντους.Πρόβλεψη κατασκευής κτιρίου ως χώρου( πολιτιστικών πρωτοβουλιών της νεολαίας.)Ο χώρος του αναψυκτηρίου λειτουργεί υπό τη μορφή Δημοτικού καφενείου με χαμηλές τιμές και τα άτομα του Δήμου που το διαχειρίζονται είναι οι ίδιοι που παρέχουν το σέρβις υποδομής και ασφάλειας της πλαζ.
Όλα τα ανωτέρω έργα θα μελετηθούν και υλοποιηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Με συμβολή και του τοπικού Τ.Ε.Ε. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην επιμελημένη και ωραία εμφάνιση της πλαζ,διοτι δεν πρόκειται μεν περί «κοσμικής» αλλά Δημοτικής που η ανάγκη και απαίτηση για το επιμελημένο και ωραίο καθίσταται μεγαλύτερη όταν μάλιστα αποτελεί σημαντικό χώρο τουριστικής υποδομής και χώρο αναψυχής των πολιτών. Σχετικα με την αξιοποίηση. Δοθέντος ότι η λειτουργία της πλαζ για θαλάσσια μπάνια εμφανίζει δραστηριότητα για 5 το πολύ μήνες οφείλουμε να εγκαταστήσουμε στο χώρο και μια άλλη δραστηριότητα με δυνατότητα λειτουργίας σε ετήσια βάση κι αυτό για να μην υπάρξει εγκατάλειψη και απαξίωση της περιοχής και των έργων. Προτείνουν:Την ύπαρξη και λειτουργία χώρου «Πολιτιστικών αναζητήσεων και πρωτοβουλιών της νεολαίας της Χαλκίδας» υπό τη μορφή 1 μιας αίθουσας κι ενός αμφιθεάτρου.Σε αυτό το χώρο η νεολαία της Χαλκίδας από 12 έως 30 ετών θα βρίσκει διεξόδους(Χώρος συγκέντρωσης –συνομιλίας-επαφής και πολιτιστικών αναζητήσεων και πρωτοβουλιών)Στην αίθουσα είναι δυνατόν να υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια-πινγκ πονγκ-Ιντερνετ.Στο αμφιθέατρο(Γυάλινου θόλου)μορφολογικά παρόμοιου με του Δημαρχείου η της παλιάς Παλίρροιας) Θα δίνονται διαλέξεις από επιστημονες-καλλιτεχνες-συζητησεις νεολαιίστικου ενδιαφεροντος-προβολες-παρουσιασεις θεατρικών έργων…Ο χώρος θα τελεί υπό την εποπτεία υπηρεσιών νεολαίας του Δήμου.Θα χορηγείται δε κατά περίπτωση σε καλλιτέχνες για εκθέσεις και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου για εκδηλώσεις τους. Για όλη την ως άνω προσπάθεια και δράση η Δημοτική κίνηση του Συνασπισμού ΧαλκίδαςΜπορεί να βοηθήσει με εθελοντική πρόσφορα όπου χρειαστεί.»