30/11/09

29/11/2009
Απόφαση της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ
Μπαίνουμε σε μια περίοδο κρίσιμη: Από τη δράση της αριστεράς,από τη δράση μας, θα εξαρτηθούν πολλά. Τόσο το επίπεδο των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όσο και ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων, η σταθερότητα – ακόμη και η επιβίωση του πολιτικού τοπίου που ονομάσαμε « δικομματισμό».
Σʼ αυτήν την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει σαν άγραφο χαρτί: στις Διακηρύξεις του ʽ03 και του ʼ07,στα εκλογικά προγράμματα μας, στους «15 άμεσους στόχους πάλης» δεσμευτήκαμε στην πάλη για την ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού, στην αντίθεση στον δικομματισμό και την κεντροαριστερά, στην αναφορά στον στρατηγικό στόχο του σοσιαλισμού. Αυτά είναι κεκτημένα. Δεν μπορούν να τεθούν σε αναθεώρηση ή αμφισβήτηση. Είναι μια στέρεα βάση πάνω στην οποία έχουμε το καθήκον να χτίσουμε, να περιγράψουμε τη γραμμή μας για τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές. Αντιμετωπίζουμε πλέον μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση . Μια κυβέρνηση που σε ελάχιστο χρόνο βιάστηκε να αποδείξει ότι θα ακολουθήσει την πορεία όλων των ευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών.
Σύμφωνα με την συζήτηση και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε η παρούσα Πανελλαδική Σύσκεψη κατέληξε :
1. Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων της 1ης Πανελλαδικής Σύσκεψης: Γραφείο Τύπου και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έκδοση περιοδικού και λειτουργία του site με συντακτική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρότηση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2. Βασικά «κύτταρα» της οργανωτικής συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Τοπικές, Νομαρχιακές και κλαδικές Επιτροπές . Λειτουργούν με κέντρο την Συνέλευση των μελών που έχει το δικαίωμα να αποφασίσει – με συναίνεση ή ενισχυμένη πλειοψηφία- για τα τοπικά ή Νομαρχιακά ή Κλαδικά, πολιτικά ζητήματα και για την ανάδειξη της Συντονιστικής Γραμματείας κάθε επιτροπής.
3. Θεσπίζεται η έννοια του «μέλους» του ΣΥΡΙΖΑ, σε άμεση σύνδεση με τις Τοπικές ή Νομαρχιακές (ή και «θεματικές» όπου έχει αναπτυχθεί ουσιαστική δράση και συμμετοχή) επιτροπές του. Σε κάθε Επιτροπή δημιουργείται Ενιαίο Μητρώο Μελών που περιλαμβάνει τα μέλη των συνιστωσών, αλλά και τους/τις ανένταχτους/ανένταχτες. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εφοδιάζονται με «κάρτα μέλους» με ευθύνη της αντίστοιχης επιτροπής.
4. Κορυφαίο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα –με ευθύνη της Γραμματείας-όταν προκύπτει σοβαρό θέμα. Οι αντιπρόσωποι ορίζονται με αποφάσεις των Τοπικών –Νομαρχιακών –Κλαδικών Επιτροπών με συναίνεση ή εκλογή ,με μέριμνα για πλουραλιστική εκπροσώπηση ,ώστε η σύνθεσή της να καθίσταται ισχυρή και αναμφισβήτητη.
5. Την ευθύνη ανάμεσα σε δύο Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις έχει η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκροτείται με την μέθοδο της συναίνεσης. Συμμετέχει τουλάχιστον ένας ή μια εκπρόσωπος από κάθε συνιστώσα και ανένταχτοι-ες (σε αριθμό και σύνθεση που κάθε φορά συμφωνούνται στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη).
6. Ενισχύεται αποφασιστικά το Ταμείο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να διασφαλίζεται η κεντρική και τοπική λειτουργία του.
7. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα -όσα αναπτύχθηκαν στην παρούσα Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αλλά και όποια μπορεί να προκύψουν κατά την εμβάθυνση των ζητημάτων- συγκροτείται ανοιχτή Επιτροπή που αναλαμβάνει σε συνεργασία με τη Γραμματεία να διερευνήσει και να προετοιμάσει τη συζήτηση για την επόμενη σαφώς συγκροτημένη 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών απ΄ όλες τις τοπικές, κλαδικές και θεματικές επιτροπές. Αυτή θα συγκληθεί μέσα στο 2010, με προσπάθεια να πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

27/11/09OXI ΣTH ΝΕΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΑ AKOMH
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 16/12


Σχετικά με το μεγάλο θέμα του Ασφαλιστικού και τις μεθοδεύσεις οι οποίες γίνονται η Αυτόνομη Παρέμβαση με καθαρό τρόπο εκτιμά και προτείνει τα εξής.

1. Η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί την «πεπατημένη» με βάση και τις υποδείξεις του κ. Αλμούνια και Τρισέ οι οποίοι εξετάζουν το ασφαλιστικό μόνο από την άποψη του δημοσιονομικού κόστους. Αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό όχι ως κοινωνικό ζήτημα αλλά ως οικονομικό βάρος. Στη βάση αυτή η κυβέρνηση αναδιπλώνεται και εγκαταλείπει ακόμη και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για κατάργηση διατάξεων του Νόμου Πετραλιά, μειώνει κατά 1,7 δις την επιχορήγηση που δίνει για τα ταμεία στον προϋπολογισμό, δημιουργεί κλίμα πανικού με την επίκληση της χρεωκοπίας των ταμείων,ενώ προετοιμάζει νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων και του ίδιου του Δημοσίου, αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Η σημερινή αναφορά του Υπουργού σε δομικές αλλαγές που παραπέμπει σε αλλαγή του αναδινεμητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό αυτόν ακριβώς τον στόχο εξυπηρετεί.

2. Οι εργοδοτικές οργανώσεις, κυρίως ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ δημιουργούν ένα κλίμα προώθησης δομικών αλλαγών στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης του συστήματος προτείνουν ευθέως τον μετασχηματισμό στο τριφασικό σύστημα που έχει ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και την πρόσθετη επιβάρυνση των ασφαλισμένων επ’ οφελεία της κρατικής και εργοδοτικής δαπάνης.

3. Ο Κοινωνικός διάλογος όπως τον χειρίστηκαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις - και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και η σημερινή κυβέρνηση,- είναι μια εκφυλιστική διαδικασία υποταγμένη αποκλειστικά σε επικοινωνιακές και αντεργατικού χαρακτήρα σκοπιμότητες. Το μόνο που παράγει είναι αντεργατικές και αντιασφαλιστικές λύσεις. Τρανή απόδειξη είναι ότι οι διαδοχικές επεμβάσεις απέτυχαν να δώσουν λυση όσον αφορά την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

4. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει σαφείς στόχους και η πλειοψηφία της ηγεσίας του δεν έχει την πρόθεση αγωνιστικής διεκδίκησης,ενώ επιδεικνύει μία συμβιβαστική στάση απέναντι σε μία μεγάλη επίθεση που ήδη κλιμακώνεται.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο κοινωνικός διάλογος με την μορφή και τον τρόπο που αξιοποιείται, αποτελεί μία παγίδα που θα έχει ως θύματα όλους τους εργαζόμενους.

Το συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να διαφοροποιήσει την μέχρι τωρα στάση του και να προσανατολιστεί:

α) σε απεργιακή κινητοποίηση στις 16 Δεκέμβρη με αφορμή το ασφαλιστικό,την επισφάλεια,τους μισθούς, τον προϋπολογισμό

β) να προετοιμάσει τους εργαζόμενους με μαζικές διαδικασίες και όρους κινήματος για μια πολύμηνη κινητοποίηση.

γ) να αποκαλύψει τις επιδιώξεις κυβέρνησης,Ευρωπαικής ένωσης και εργοδοτών

δ/ να θέσει στη σωστή βάση το πραγματικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος που είναι η ταυτόχρονη συνύπαρξη οικονομικού και κοινωνικού ελλείμματος, όπως και το γεγονός ότι η κρίση του οφείλεται στην καταλήστευση των αποθεματικών στην ανασφάλιστη εργασία στην ανεργία και επισφάλεια που στερούν τεράστιους πόρους από το σύστημα.

Στα πλαίσια αυτά το Συνδικαλιστικό Κίνημα πρέπει να διαμορφώσει ένα διεκδικητικό πλαίσιο με σαφείς στόχους:

1) την κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων των νόμων Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά

2) την άμεση χρηματοδότηση των αναγκών των ταμείων, την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του κράτους προς το ασφαλιστικό σύστημα και της καθιέρωσης της τριμμερούς χρηματοδότησης με την συνεισφορά του κράτους κατά 3/9 των εσόδων από εισφορές.

3) τη σταδιακή επιστροφή με χρονοδιάγραμμα των καταληστευθέντων αποθεματικών με ειδική φορολογία του κεφαλαίου και της μεγάλης περιουσίας ώστε να δημιουργηθεί ένα επαρκές αποθεματικό για τις ερχόμενες γεννεές ασφαλισμένων.

4) την κατάργηση ΑΜΕΣΑ της ανασφάλιστης εργασίας καθώς και κάθε μορφής εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγής.

5) την κατάργηση της επισφαλούς εργασίας και την ριζική αντιμετώπιση της ανεργίας.

6) την σημαντική ενίσχυση των κατώτερων συντάξεων και τη σύνδεση της κύριας σύνταξης με το 80% του μισθού όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

7) τη μη εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαικού δικαστηρίου για τα όρια ηλικίαςτων γυναικών

8) την υπεράσπιση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης και των βαρέων και ανθυγιεινών

9) την εφαρμογή της 35 ετίας χωρίς όριο ηλικίας

10) την υπεράσπιση του δημόσιου,κοινωνικού,αναδιανεμητικού χαρακτήρα του συστήματος ασφάλισης στη χώρα μας.

Οι εκπρόσωποι της Αυτόνομης Παρέμβασης στις τριτοβάθμιες οργανώσεις έθεσαν αυτά τα ζητήματα με διεκδικητικό τρόπο και στη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και στην σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας .

Δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν υπό αυτές τις συνθήκες και χωρίς καμία δέσμευση για την επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος σε μια διαδικασία η οποία θα οδηγηθεί νομοτελειακά στην απώλεια δικαιωμάτων των εργαζομένων και στη διάλυση του Δημόσιου Συστήματος κοινωνικής Ασφάλισης.

Η θέση μας αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε παρά τις προτάσεις μας να υλοποιήσει έστω τη δέσμευσή της για κατάργηση του Νόμου Πετραλιά και να ακυρώσει την αφαίρεση 1,7 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία στον προϋπολογισμό του 2010.

Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε σε έναν ανοιχτό διάλογο στην κοινωνία με πρωτοβουλία των ίδιων των συνδικάτων και να αναδείξουμε τις θέσεις του μαζικού εργατικού κινήματος.

Είμαστε διατεθειμένοι να παρευρεθούμε διεκδικητικά σε συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας, εφόσον το ίδιο αποσαφηνίζει την θέση του και υποβάλλει προτάσεις.

Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να συμβάλλουμε σε μία αποπροσανατολιστική, θεατρινίστικη και υποταγμένη σε σκοπιμότητες διαδικασία κοινωνικού διαλόγου και δε θα το πράξουμε.

Καλούμε τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ να υιοθετήσουν την πρότασή μας.

Καλούμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ να συντάξουν τις δυνάμεις τους σε μία κοινή αγωνιστική προσπάθεια εγκαταλείποντας τις άγονες αντιπαραθέσεις και την τακτική της διαίρεσης των εργαζομένων.

Καλούμε τους εργαζόμενους να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αγωνιστικού κλίματος και κινήματος - ανάλογου της περιόδου Γιαννίτση - που μπορεί με την μαζικότητα, την ενωτική του διάθεση και την μαχητικότητά του να ακυρώσει τις αντεργατικές επιδιώξεις.Δήλωση
των Γ. ΓΑΒΡΙΛΗ, αναπληρωτή Πρόεδρου της ΓΣΕΕ
και Η. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, Αντιπροέδρου της ΑΔΕΔΥ

για τη σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας
Οι θέσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων για τον περίφημο κοινωνικό διάλογο για το ασφαλιστικό αποτελούν ολομέτωπη επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν περιορίζει τις παρεμβάσεις σε επί μέρους παραμετρικές πλευρές του ασφαλιστικού αλλά πάει ακόμα παραπέρα και θέτει ως θέμα διαλόγου το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα και τον χαρακτήρα του.
Έτσι αφού οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ μέσα από την χρόνια καταλήστευση των αποθεματικών, μέσα από το τζόγο του χρηματιστηρίου, μέσα από την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροκλοπή, μέσα από τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις λεηλάτησαν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα οδήγησαν σε αδιέξοδο δεν περιορίζονται πλέον στην παραπέρα αφαίρεση κάποιων ακόμη δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά επιλέγουν τα χειρότερα, μετατρέποντας το σε κεφαλαιοποιητικό και τριφασικό για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Οι προεκλογικές εξάλλου θέσεις του ΠΑΣΟΚ με τα 500 ευρώ βασική σύνταξη κινούνται σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Είναι αξιοσημείωτη η εναρμόνιση της κυβέρνησης με τον κ. Μίχαλο που κινούνται στην εγκατάλειψη του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.
Οι εκπρόσωποι της Αυτόνομης Παρέμβασης πήραμε μέρος στη σημερινή συνάντηση και θέσαμε για μια ακόμη φορά τα αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος για ένα βιάσιμο ασφαλιστικό σύστημα (σταδιακή επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών, κτύπημα της εισφοροδιαφυγής, κατάργηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, αντιμετώπισης της ανεργίας, ακύρωση των διατάξεων του Ν Πετραλιά, άμεση χρηματοδότηση των ταμείων που ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει 2 δις λιγότερα).
Αντί για απαντήσεις η κυβέρνηση μας παρέπεμψε σε κοινωνικό διάλογο για το σύνολο του ασφαλιστικού.
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιδιώκει έναν διάλογο για να εμφανίσει το συνδικαλιστικό κίνημα συνυπεύθυνο, για να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους και να περάσει πιο εύκολα τα σχέδιά της.
Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να εμπλακεί σε έναν τέτοιο διάλογο.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ πρέπει να προκηρύξουν απεργία για τις 16 Δεκέμβρη με αιχμή το ασφαλιστικό, το εισόδημα, τις εργασιακές σχέσεις και τον προϋπολογισμό.
26/11/2009

24/11/09

Δηλώσεις Αλ.Τσίπρα


24/11/2009
Δηλώσεις του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε:
Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο καιρό η κυβέρνηση θα πνιγεί μέσα στις δικές της παλινωδίες. Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, στην οικονομία, στο ασφαλιστικό, στο περιβάλλον, άλλα λέει, άλλα κάνει. Σε λίγο καιρό τα πεπραγμένα της θα μοιάζουν περισσότερο στο προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ. παρά σε αυτό του ΠΑΣΟΚ.
- Ισχύει η πρόταση που κάνατε στον κ. Παπανδρέου για τη διεξαγωγή debate για το ασφαλιστικό;
Ισχύει στο ακέραιο. Άλλο που δεν θα ήθελε η κυβέρνηση, ο διάλογος που διεξάγεται να διεξάγεται για το αν πρέπει να γίνει ή όχι διάλογος.
Η κυβέρνηση αυτό που θέλει να αποφύγει είναι να δώσει με ευθύτητα και με καθαρό τρόπο τις θέσεις και τις προθέσεις της για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Αυτές που απέκρυψε από τους πολίτες πενήντα μέρες πριν, όταν όλοι προσέρχονταν στην κάλπη.
Δεν θα δώσουμε αυτή την χαρά στην κυβέρνηση να δημιουργούμε φασαρία για το αν θα κουβεντιάσουμε ή όχι. Την καλούμε να δώσει δημόσια τις θέσεις της.
Η Αριστερά απαντά με προτάσεις και οι εργαζόμενοι πολύ σύντομα θα απαντήσουν με κοινωνικές αντιστάσεις και κινητοποιήσεις.
- Για τις προτάσεις του κ. Μίχαλου για το ασφαλιστικό
Είναι φανερό ότι ό στόχος των οικονομικών λόμπυ στη χώρα μας αλλά και των ευρωπαϊκών λόμπυ που πιέζουν για αλλαγές, είναι αλλαγές που θα είναι στην κατεύθυνση της διάλυσης του ασφαλιστικού.
Τα τρία ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι:
- Αν θα αυξηθούν ή όχι τα όρια ηλικίας.
- Αν θα αυξηθούν ή όχι οι εισφορές, και
- Αν η πολιτεία θα καλύψει τα μεγάλα κενά και τις μαύρες τρύπες στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν δημιουργηθεί από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που έπαιξαν τα αποθεματικά είτε στο τζόγο του χρηματιστηρίου είτε στον τζόγο των δομημένων ομολόγων.
To Γραφείο Τύπου

20/11/09

Απόθεση αγνώστου ταυτότητας υλικών, στο σκουπιδότοπο του ΑλιβερίουΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


Προς το Προεδρείο της Βουλής των ΕλλήνωνΑ Ν Α Φ Ο Ρ Α


Για την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΟι βουλευτές Β΄Αθήνας Δημήτρης Παπαδημούλης και Γρηγόρης Ψαριανός κατέθεσαν αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων με την οποία καταγγέλει την απόθεση αγνώστου ταυτότητας υλικών, στο σκουπιδότοπο του Αλιβερίου, παρουσία του χειριστή του μηχανήματος επίχωσης των σκουπιδιών του Δήμου και ζητά να δωθεί ένα τέλος στις παράνομες δραστηριότητες και να εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απόθεση απορριμάτων.


Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009

Οι καταθέτοντες βουλευτές
Δημήτρης Παπαδημούλης

Γρηγόρης Ψαριανός

16/11/0915/11/2009
Ανακοίνωση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
Ζωντανό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αγωνιστικής συλλογικής δράσης, πηγή έμπνευσης για μια ολόκληρη ζωή, αποτελεί η εξέγερση του Νοέμβρη. Ο Νοέμβρης δεν ήταν κάτι στιγμιαίο ούτε και αφορά μόνο μία γενιά. Με το «Ψωμί –Παιδεία –Ελευθερία» παρέλαβε από τη γενιά της αντίστασης μία βαριά, πολύτιμη σκυτάλη. Άνοιξε μέτωπο διαρκές, με τη φτώχια και την κοινωνική ανισότητα, ενάντια στο σκοταδισμό και την καταστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών, μέτωπο διαρκές για ανεξαρτησία.
Ανέδειξαν, όμως, ταυτόχρονα οι αγωνιστές και αγωνίστριες του Νοέμβρη πάρα πολλά… Ζωγράφισαν ξανά το ουράνιο τόξο της κοινωνικής χειραφέτησης με όλα τα χρώματα… Το χρωμάτισαν με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας γενιάς, της φοιτητικής, της μαθητικής, της εργαζόμενης. Το χρωμάτισαν με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους αγώνες, τις συνελεύσεις, τις απάνθρωπες διώξεις. Ανέδειξαν την συνάντηση του λαϊκού κινήματος με τα πρώτα οικολογικά σκιρτήματα για μία καταστροφή που είχε αρχίσει να συντελείται.
Σήμερα για τα κινήματα, για τη ριζοσπαστική αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας του Νοέμβρη αποτελεί ανοιχτό βιβλίο θεωρίας αλλά και πρακτικής, για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Νέες μορφές αλλοτρίωσης και καταπίεσης, νέου τύπου δεσμά, απαιτούν σήμερα νέους αγώνες. Σʼ έναν κόσμο που υψώνονται εθνικά, πολιτισμικά, κοινωνικά τείχη, σʼ έναν κόσμο που εμποδίζει την κοινωνική απελευθέρωση και που απειλεί να καταστρέψει τη φύση… Σε μία χώρα που βυθίζεται, σε μία καθολική κρίση, παγιδευμένη στα δίχτυα μίας ανθρωποκτόνας και περιβαλλοντοκτόνας νεοφιλελεύθερης πολιτικής… Την ώρα που τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα απειλούνται, που θέσεις εργασίας χάνονται, που η δημόσια περιουσία εκποιείται, που η δημόσια παιδεία επιχειρείται να θυσιαστεί στο βωμό του κέρδους και που η αλληλεγγύη στους αδύναμους καταγγέλλεται, αυτή την ώρα σʼ έναν δρόμο καλούμαστε να συναντηθούμε. Σʼ έναν δρόμο σαν τον δρόμο του Νοέμβρη, τον δρόμο που μετατρέπει την οργή σʼ ελπίδα οφείλουμε να βαδίσουμε.

Πότε θα δοθούν οι επιχορηγήσεις στα ερασιτεχνικά αθλητικά Σωματεία?9-11-2009
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού
Θέμα: Πλήγμα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό η καθυστέρηση καταβολής της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού
Στα πλαίσια της συνταγματικής επιταγής για το δικαίωμα και ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό για όλους, μεταξύ άλλων, η πολιτεία έχει αναλάβει την υποχρέωση να στηρίζει τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.
Ένα από τα μέσα έμπρακτης ενίσχυσης είναι και οι τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις. Αυτές συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην εύρυθμη λειτουργία και κάλυψη των πάγιων αναγκών των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, έτσι ώστε αυτά να μην εξαναγκάζονται στο κυνήγι ιδιωτών χορηγών, να μην οδηγούνται στην εμπορευματοποίηση και φυσικά να μην μετακυλύεται το κόστος της άθλησης και προστίθεται μαζί με τα υπόλοιπα οικογενειακά βάρη.Επομένως η τακτική απόδοση των οφειλών της πολιτείας παίζει και ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον ίδιο τον χαρακτήρα του αθλητισμού στην χώρα μας.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα η αθλητική ηγεσία δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Οι περισσότεροι αθλητικοί σύλλογοι δεν έχουν λάβει τις επιχορηγήσεις των ετών 2007-2008 και 2008- 2009, ενώ στα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά.) δεν έχουν πληρωθεί τα έξοδα μετακινήσεων και άλλα οδοιπορικά. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει και ακυρώνει κάθε προγραμματισμό των ερασιτεχνικών συλλόγων. Γι’ αυτό αναγκαζόμαστε, μετά από την ερώτησή μας στη Βουλή στις 31/8/2009 (αρ. 3759/203) για την οποία δεν πήραμε απάντηση, να επανέλθουμε σήμερα με νέα ερώτηση.
Υπενθυμίζουμε, ακόμα, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, κατά το προηγούμενο διάστημα, κακώς και με τρόπο αντιδεοντολογικό, πάγωσε και δεν απέδωσε τις τακτικές επιχορηγήσεις προηγούμενων ετών που αφορούσαν χρέη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας στα ερασιτεχνικά σωματεία μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα, υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα αθλητικών συλλόγων, που ενώ απέδωσαν στις υπηρεσίες της ΓΓΑ τα σχετικά παραστατικά δεν πήραν ποτέ τα ανάλογα ποσά, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν λογιστικές διαφορές. Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Γιατί δεν τηρούνται με συνέπεια οι οικονομικές υποχρεώσεις της πολιτείας προς τα
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία;2) Πότε θα δοθούν οι ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις του 2007-2008 και του 2008-2009;3) Πότε θα αποπληρωθούν τα έξοδα μετακίνησης και άλλα οφειλόμενα οδοιπορικά; Αίτηση κατάθεσης εγγράφων:

Επίσης καλείται ο Υπουργός Πολιτισμού να καταθέσει τα στοιχεία όλων των έκτακτων επιχορηγήσεων που δόθηκαν στα αθλητικά σωματεία για τα έτη 2007, 2008 και 2009 έως σήμερα. Οι ερωτώντες Βουλευτές Τάσος Κουράκης
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

15/11/09

ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣhttp://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_EVOIAS/nea/%D0%CF%D1%C9%D3%CC%C1%20%C3%C9%C1%20%CA%D4%C9%D1%C9%C1%20%C3%C5%D9%D1%C3%C9%C1%C4%C7.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Xαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα
τηλ. 2221061285,86 fax: 2221061287
e-mail:tee_hal@tee.gr, http://www.teehal.tee.gr
Χαλκίδα, 05 -11-2009


- ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

- ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)


Προς: Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ/ΠΤΕΘέμα: Γνωμοδότηση για τροποποίηση Σχεδίου Πόλης Χαλκίδας σε ιδιοκτησία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

Σχετ.: α)463/16-02-09 Γραφείο Αντινομάρχη ΝΑ Εύβοιας
β)653/19/02/2009 ΤΕΕ/ΠΤΕ
γ)784/04-03-2009 ΤΕΕ/ΠΤΕ
δ)2020/09-04-09 Δ/νση Πολεοδομίας Νομ. Αυτ/σης Εύβοιας

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ν.Α. Εύβοιας ζήτησε την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του ΤΕΕ σε πρόταση τροποποίησης του σχεδίου Πόλεως Χαλκίδας στην περιοχή του συγκροτήματος του εργοστασίου Γεωργιάδη που αγόρασε το 2004. Το αίτημα της Ν.Α.Εύβοιας συνοδεύτηκε από φάκελο στοιχείων με τεχνική έκθεση και σχέδια που αφορούν στην τροποποίηση.

Εν συνεχεία η Διοικούσα Επιτροπή διαβίβασε αντίγραφα του φάκελου στις δύο Μόνιμες Επιτροπές προκειμένου να έχει τις εισηγητικές – γνωμοδοτικές απόψεις τους.

Αρχικά, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ιδιαιτέρως τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ν.Α.Εύβοιας:

1. Είναι η πρώτη φορά, εξ’ όσων γνωρίζουμε, που Δημόσια Αρχή ή φορέας του τόπου μας, απευθύνεται επίσημα στο ΤΕΕ ως τεχνικό σύμβουλο του κοινωνικού συνόλου (Διοίκησης) - εκ των προτέρων - προκειμένου να γνωμοδοτήσει
(το ΤΕΕ) για συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει .Τούτο φανερώνει αναγνώριση και εκτίμηση του θεσμικού ρόλου που η ίδια η Πολιτεία έχει προσδώσει στο ΤΕΕ, αποτελεί στην πράξη ουσιαστική ενέργεια δημόσιας διαβούλευσης που ευχόμαστε να εγκαινιάζει νέα εποχή αντιμετώπισης των σημαντικότερων τουλάχιστον σχεδιασμών και έργων που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο.

2. Είναι επίσης η πρώτη φορά, εξ’ όσων γνωρίζουμε, που Δημόσια Αρχή και μάλιστα κορυφαίο όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιλέγει να δανεισθεί σημαντικό ποσό χρημάτων προκειμένου να προβεί σε αγορά έκτασης με σκοπό «...να διασώσει, να αποκαταστήσει και να αποδώσει σε σύγχρονες χρήσεις οι οποίες θα σχεδιασθούν στη βάση επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα συνταχθεί από την Ν.Α. Ευβοίας...» σημαντικό τμήμα κτιριακού αποθέματος «...της πρώιμης βιομηχανικής εποχής της Χαλκίδας που αποτελεί πολιτιστική μας κληρονομιά και είναι χρέος μας να διασωθεί τόσο από την φθορά του χρόνου όσο και από τους κινδύνους κατάρρευσης – κατεδάφισης και οριστικής απώλειας» (1), ανατρέποντας, μάλιστα, τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό που δεν προβλέπει την διατήρηση των κτιρίων Γεωργιάδη.

Τα παραπάνω εκτιμήθηκαν στις ουσιαστικές τους διαστάσεις και κινητοποίησαν τα μέλη των Μόνιμων Επιτροπών που σε μακρές και επανειλημμένες συνεδριάσεις προσπάθησαν να προσεγγίσουν ολοκληρωμένα το σοβαρό αυτό θέμα.

Β . ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εξεταζόμενη περιοχή αποτελεί τμήμα της συνοικίας Ε’ της Χαλκίδας που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως με το ΠΔ της 25-04-1989 (ΦΕΚ 262Δ’-09/05/1989). Μετά την αρχική με αρ. 33/1992 Πράξη εφαρμογής της συνοικίας ακολούθησε η με αρ. 128436/23-11-2004 Απόφαση Ν. Α. Εύβοιας με την οποία ανεκλήθη μερικώς και μόνο για την ιδιοκτησία 0112001 (δηλαδή την νυν εξεταζόμενη ιδιοκτησία) η προηγούμενη πράξη εφαρμογής . Η ανάκληση έγινε σύμφωνα με το αναγραφόμενο σκεπτικό διότι «διαπιστώθηκε εσφαλμένη αναγραφή των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας και συντρέχει λόγος μη νομιμότητας της πράξης» και επειδή "από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις για χώρο ΚΤΕΛ –σταθμό λεωφορείων εμπίπτουν στην κατηγορία των κοινωφελών εγκαταστάσεων».

Μετά την παραπάνω ανάκληση δόθηκε η δυνατότητα να αγορασθεί η έκταση ως «αρχική ιδιοκτησία», δηλαδή όπως υπήρχε πριν την σύνταξη Πράξης Εφαρμογής.

Πράγματι με το αρ. 1886/10-11-2005 συμβόλαιο της Συμ/φου Αθηνών Βαρβάρας Παπαδημητρακοπούλου η Ν.Α.Εύβοιας αγόρασε από την Εθνική Τράπεζα την έκταση – παλαιό βιομηχανοστάσιο – του συγκροτήματος Γεωργιάδη με υπογραφή του Νομάρχη Ευβοίας κ. Αθ. Μπουραντά που ενεργούσε σύμφωνα με την αρ. 37 σχετική απόφαση του Νομαρχιακού συμβουλίου Ευβοίας της 2/04/2004.

Έχει κομβική σημασία και αξία η εισήγηση με αρ. 692/30-03-2004 του Νομάρχη Εύβοιας και η βάσει αυτής ληφθείσα Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με αρ. 37/2-4-2004 διότι εκεί αποσαφηνίζεται αυθεντικά η βούληση και ο σκοπός της αγοραπωλησίας για την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Νομάρχης που στην συνέχεια την ολοκλήρωσε.

Θεωρήθηκε, επομένως, ο σκοπός της αγοραπωλησίας υποχρεωτικός οδηγός με τον οποίο διερευνήθηκε το εξεταζόμενο θέμα.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Το συγκρότημα κτηρίων Γεωργιάδη αποτελείται από σημαντικά βιομηχανικά κτίρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Παρήγαγε πυρηνέλαιο και σαπούνι και δευτερευόντως πάγο. Μέρος του πυρηνελαίου του διατίθετο στο εξωτερικό. Μαζί με το εργοστάσιο Κιαπέκου που κατεδαφίσθηκε για να γίνει σταθμός λεωφορείων, ήταν από τα μεγαλύτερα ομοειδή εργοστάσια στην Ελλάδα (έχει, το συγκρότημα Γεωργιάδη, συνολική επιφάνεια 4600 τ.μ. σε περιφραγμένο οικόπεδο 16 στρ.). Η λειτουργία του σταμάτησε το 1962.
Σήμερα το κτιριακό αυτό συγκρότημα είναι εγκαταλειμμένο και δεν διαθέτει στέγες μετά την πυρκαγιά που το έπληξε το 1993. Παρόλα αυτά παραμένει ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα βιομηχανικά κτίρια της περιοχής. Έχει διάταξη πτερύγων με κεντρικό υπαίθριο χώρο και απλώνεται αμφιθεατρικά με θέα προς τον Ν. Ευβοϊκό. Το συγκρότημα παρουσιάζει αξιοσημείωτο ογκοπλαστικό ενδιαφέρον και τα κτίρια μαζί με τον υπαίθριο χώρο που τα περιβάλλει αποτελούν μία αυτοτελή κτιριακή σύνθεση με ιδιαίτερα ευαίσθητη ισορροπία.
Τα κτήρια Γεωργιάδη είναι, σήμερα, ιδιοκτησίας της Νομαρχίας Εύβοιας που τα αγόρασε το 2004 - αφού προηγούμενα έκανε ανάκληση της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλης - με σκοπό την
«διάσωση, αποκατάσταση, … και την απόδοσή τους σε σύγχρονες χρήσεις οι οποίες θα σχεδιαστούν στη βάση επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα συνταχθεί από την Ν.Αυτοδιοίκηση Ευβοίας’’
όπως ρητά αναφέρεται στην Aπόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την αγορά τους το 2004(1) . Είναι χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας που αποδόθηκε στην κίνηση της Νομαρχίας για την αγορά ότι αν και θα συνεπαγόταν ένα πολύ μεγάλο δάνειο- 1.800.000 ευρώ (που μεταφέρεται στους κατοίκους της Εύβοιας) συγκέντρωσε την πλειοψηφία του Συμβουλίου .

Δ. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η προαναφερθείσα Απόφαση συνοδεύθηκε και από μια εξαιρετικής σημασίας εκτίμηση της περιοχής που βρίσκεται το συγκρότημα Γεωργιάδη

"στην περιοχή του Αγ.Στεφάνου της πόλης της Χαλκίδας σώζονται σήμερα μία πλειάδα από πετρόκτιστα παλιά Βιομηχανικά κτίρια τα οποία βρίσκονται σε αχρηστία και έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό ότι προέρχονται από την πρώιμη βιομηχανική εποχή (1900-1930) και φέρουν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία αυτής της περιόδου.
Τα παραπάνω κτίρια είναι διατηρητέα, αποτελούν πολιτιστική μας κληρονομιά και είναι χρέος μας να διασωθούν τόσο από την φθορά του χρόνου όσο και από τους κινδύνους κατάρρευσης-κατεδάφισης και οριστικής απώλειας." (1)

Η αποδοχή αυτής της εκτίμησης επιβάλλει την αντιμετώπιση του συγκροτήματος Γεωργιάδη ενιαία με τα άλλα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής (ποτοποιείο Αρέθουσας, βυρσοδεψεία, Κόντη, Χαρίτου) και για τους παρακάτω λόγους:

1. Η περιοχή (περιοχή Αγ.Στεφάνου η Αρέθουσας η Βαθροβουνίου σήμερα) είναι ιδιαίτερης ιστορικής αξίας για την Χαλκίδα, με πολλά ευρήματα που δείχνουν την χρήση της από την νεολιθική έως και την ελληνορωμαϊκή εποχή.

* Σε αυτό το σημείο υπήρχε νεολιθικός οικισμός που στα 800π.Χ. έδωσε τη θέση του στην αρχαία πόλη της Χαλκίδας που οροθετείτο ανάμεσα στο σημερινό λιμάνι του Αγ.Στεφάνου και στο λιμάνι της Λιανής Άμμου.
Το λιμάνι του Αγ.Στεφάνου έπαιξε μεγάλο ρόλο στο εξαγωγικό εμπόριο της αρχαίας Χαλκίδας.
* Τα ευρήματα από την νεολιθική μέχρι την ύστερο-ρωμαϊκή εποχή είναι σημαντικά.
* Το Βαθροβούνι ήταν η ακρόπολη της αρχαίας Χαλκίδας
* Σε αυτό το σημείο υπάρχουν οι πηγές της Αρέθουσας με τα άφθονα νερά της που στην αρχαιότητα θεωρούνταν ιερή (θεωρούνταν ότι γινόταν ανδρείος όποιος έπινε νερό απ’ αυτήν ). Σήμερα, η απαξία των πηγών της Αρέθουσας είναι παντελής. Τίποτε δεν σημειώνει την ύπαρξή τους: τμήμα της ευρύτερης περιοχής των πηγών είναι δίπλα στον κόμβο και τα νερά τους χάνονται κυλώντας μέσα από τις καλαμιές στη θάλασσα .

2. Στα νεώτερα χρόνια και ειδικότερα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η περιοχή έγινε σημαντικότατος βιομηχανικός πυρήνας που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.

Μετά την κατεδάφιση των μεσαιωνικών τειχών της πόλης (πράξη που εκ των υστέρων, ας σημειωθεί, θεωρήθηκε καταστροφική για την πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκίδας, αλλά οι θρήνοι στην περίπτωση δεν επαναφέρουν τα κτίσματα - βλ. και μελέτη του Κ.Δημητούλη για τον Π.Καμάρα(2) ) οι μικρές βιομηχανίες της περιοχής εκείνης μεταφέρονται στην εν λόγω περιοχή όπου υπήρχε άφθονο νερό από τις αρχαίες πηγές της Αρέθουσας, εύκολη επικοινωνία με την Βόρεια και την Νότια Εύβοια και δυνατότητα μεταφοράς των εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης.
Η περιοχή ονομαζόταν τότε "παραπήγματα" η "βυρσοδεψεία" από τον ήδη εγκατεστημένο εκεί βιοτεχνικό πυρήνα που αποτελείτο από βυρσοδεψεία. Επειδή η περιοχή ήταν εκτός πόλης μπορούσε να παραλάβει οχλούσες και ρυπογόνες χρήσεις που επί πλέον απαιτούσαν και μεγάλη έκταση για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Το άφθονο νερό της Αρέθουσας ήταν ο λόγος που ευνόησε την ανάπτυξη των βυρσοδεψείων. Το νερό έφθανε στα εργοστάσια μέσω υπόγειων καναλιών. Τα εργοστάσια που ήταν κοντά στη θάλασσα χρησιμοποιούσαν μεταλλικές αποβάθρες, ενώ όσα βρίσκονταν σε απόσταση χρησιμοποιούσαν κάρα με άλογα ή ένα σύστημα βαγονέτων σε ράγες.
Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα λειτούργησαν δύο πυρηνελαιουργεία-σαπωνοποιεία, δύο εργοστάσια τερεβινθελαίου και κολοφωνίου (ο Κόντης έγινε αργότερα ποτοποιείο), βυρσοδεψεία, ποτοποιεία (Αρέθουσα ), υπερτοπικού χαρακτήρα.
Γενικά, τα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής ανήκουν στην περίοδο 1900-1927 και έχουν πέτρινο φέροντα οργανισμό. οι τοιχοποιίες είναι λιθοδομές ή συνδυασμός πέτρας και συμπαγών οπτοπλίνθων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το μεσοπολεμικό βυρσοδεψείο Χαρίτου του 1938, όπου ήδη είχε κάνει την εμφάνισή του το οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στις παρυφές του Βαθροβουνίου δημιουργήθηκαν εργατικοί συνοικισμοί και στην συνέχεια οι πρόσφυγες του '22 αποτέλεσαν το κύριο εργατικό δυναμικό της περιοχής.

Τα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής, νεώτερα μνημεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κάθε ένα από μόνο του, αποτελούν ένα μοναδικό ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. Αποτελούν, δηλαδή, αρχιτεκτονική κληρονομιά, υπαγόμενη αυτόματα σε καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την Σύμβαση της Γρανάδας που είναι Νόμος του Κράτους Ν. 2039/1992. (3)

3. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής υπογραμμίζεται ιδιαίτερα από το γεγονός της εξαφάνισης σχεδόν των λοιπών νεώτερων μνημείων της πόλης της Χαλκίδας λόγω της αδηφάγου οικοδομικής δραστηριότητας, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

Η περιοχή αυτή είναι από τα ελάχιστα σημεία της Χαλκίδας που μπορούν να δώσουν μια χαρακτηριστική εικόνα της πόλης των αρχών του πρoηγούμενου αιώνα. Ας σημειωθεί δε επιπλέον, ότι η Χαλκίδα έχει κηρυχθεί Αρχαιολογικός Χώρος το 1958 (4) και Ιστορικός Τόπος και Τόπος Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους το 1971.(5)Ε. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

1. Δυστυχώς, με την ένταξη της περιοχής (συνοικία Ε) στο σχέδιο πόλης το 1989, δεν ελήφθησαν υπ’ όψη τα αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από το ίδιο το πολεοδομικό σχέδιο ώστε να προστατευτούν μέσω της χάραξης Ζώνης Προστασίας και αφέθησαν στις δυνάμεις της σύγχρονης- χωρίς προστασία- ανάπτυξης. Η σύγχρονη αντίληψη επιβάλλει την διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αρχίζοντας από τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό:

- " ..Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πρέπει να ενταχθεί στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αντί να αντιμετωπίζεται σαν ένα δευτερεύον ζήτημα ή σαν κάτι που απαιτεί παρεμβάσεις εδώ και εκεί..." αναφέρεται στην Διακήρυξη του Άμστερνταμ το 1975 (6)
-Το κράτος "...θα τοποθετεί την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μεταξύ των ουσιαστικών στόχων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και θα εξασφαλίζει ότι η επιταγή αυτή θα ληφθεί υπόψη στα διάφορα στάδια της εκπόνησης ρυθμιστικών σχεδίων και στις διαδικασίες έγκρισης εργασιών." Σύμβαση Γανάδας 1985 (7)

Η πρόσφατη διάνοιξη του δρόμου από την υψηλή γέφυρα στη συμβολή των οδών Στύρων και 28ης Οκτωβρίου ήταν η αρχή των σύγχρονων αλλαγών. Νέες δραστηριότητες αναπτύχθηκαν που δυστυχώς ασκούν τεράστιες πιέσεις για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της.
Παράδειγμα προς αποφυγή αποτελεί η περίπτωση των κτηρίων Κιαπέκου (σε άμεση γειτνίαση τα βιομηχανικά κτήρια Γεωργιάδη), που παρά την μεγάλη αξία τους, όπως προαναφέρθηκε, κατεδαφίσθηκαν για να γίνει σταθμός ΚΤΕΛ.
Σήμερα, τα παραπάνω περιγραφέντα αξιόλογα κτήρια έχουν αφεθεί στην φθορά του χρόνου που αδυσώπητα επενεργεί με φθορές κάθε είδους. π.χ. πυρκαγιά του 1993 κατάστρεψε την ξύλινη οροφή του αλλά και τον εξοπλισμό του βασικού κτηρίου Γεωργιάδη.
Ωστόσο, και αυτό και τα λοιπά κτήρια, παρά τις φθορές, βρίσκονται σε αναστηλώσιμη κατάσταση.
Είναι παρήγορο ότι το ποτοποιείο Αρέθουσα είναι διατηρητέο μνημείο, αγοράστηκε από το ΥΠΠΟ και ήδη μελετάται η αποκατάστασή του για να αποτελέσει διαχρονικό μουσείο της Εύβοιας.
Είναι παρήγορο ότι τα κτήρια Γεωργιάδη βρίσκονται στην ιδιοκτησία της Νομαρχίας που στοχεύει στην διάσωση και ανάδειξη τους.
Είναι θετικό ότι δίπλα στα εν λόγω συγκροτήματα υπάρχει το Πάρκο του Λαού και η έκταση του Δάριγκ που διεκδικείται από τον Δήμο αφού ο χώρος έχει χαρακτηρισθεί από τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώρος κοινωφελής για πολιτιστικές λειτουργίες.

2. Η σημασία του χώρου απαιτεί ειδική αντιμετώπιση και αξιοποίηση. Ο χώρος με την ευρύτερη έκταση γύρω του (Πάρκο Λαού, ΔΑΡΙΓΚ) μπορεί να γίνει ένας πόλος πολιτισμού και αναψυχής για την Χαλκίδα, και να αποδοθεί σε δημόσια χρήση από τους Χαλκιδείς και τους επισκέπτες της Χαλκίδας . Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο ανάδειξης της περιοχής ως Πολιτιστικού και Τεχνολογικού-Βιομηχανικού Πάρκου με αποκατάσταση των κτηρίων και απόδοσή τους με νέες χρήσεις. Μια τέτοια αντιμετώπιση:
- θα ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις για διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης στην πόλη της Χαλκίδας.
- θα μπορούσε να αποβεί πολλαπλά ωφέλιμη για την πόλη και τον Δήμο της Χαλκίδας, διότι
θα έδινε σε δημόσια χρήση έναν μεγάλο χώρο σε μία Χαλκίδα που ασφυκτιά από την πυκνή δόμηση και την έλλειψη επαρκών δημόσιων χώρων, θα βελτίωνε αισθητικά και αισθητά την εικόνα της πόλης σε ένα καίριο σημείο, θα μπορούσε να φιλοξενήσει, ως πολιτιστικός πόλος, αξιόλογες πολιτιστικές λειτουργίες (π.χ. παραστάσεις θεατρικές, εκθέσεις, Μουσείο Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής, καλλιτεχνικά εργαστήρια) και θα δημιουργούσε μία μόνιμη πηγή εσόδων των δημόσιων ταμείων από τις λειτουργίες αυτές.

Μια τέτοια άποψη εκφέρει και ο νομάρχης κ. Αθ.Μπουραντάς σε νεώτερη επιστολή του, το 2005, προς τον Υπουργό Πολιτισμού:
"... πρόκειται για πανέμορφο πετρόκτιστο βιομηχανικό κτίριο (σ.σ. εννοεί την "Αρέθουσα")που θαυμάζουν οι Ευβοείς, όπως και οι επισκεπτόμενοι το Νομό, αλλά θλίβονται βλέποντας τους κινδύνους που προαναφέραμε.
Σας πληροφορούμε ακόμα ότι σε πολύ μικρή απόσταση, λιγότερο από 100 μ., βρίσκεται άλλο βιομηχανικό κτίριο, γνωστό ως πρώην ιδιοκτησία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» που αγόρασε πριν λίγες ημέρες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, με σκοπό να σώσει τα βιομηχανικά κτίρια και φυσικά να τα αξιοποιήσει.
Σε μικρή απόσταση από την «ΑΡΕΘΟΥΣΑ» είναι και το εργοστάσιο «ΔΑΡΙΓΚ» που πρόσφατα διέκοψε την λειτουργία του και οδηγείται σε εκκαθάριση ή πτώχευση. Το σχέδιο πόλης τον χαρακτηρίζει ως χώρο για πολιτιστικές λειτουργίες.
Στην ίδια περιοχή υπάρχουν σημαντικές ελεύθερες εκτάσεις που φθάνουν μέχρι τη θάλασσα, αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Έχουμε τη γνώμη ότι η ευρύτερη περιοχή μπορεί να αντιμετωπισθεί και να αξιοποιηθεί ενιαία και είναι δυνατό να μετατραπεί σε έναν πολύ αξιόλογο χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών" (8) (σ.σ. η υπογράμμιση δική μας).

Μια τέτοια στόχευση:
- απαιτεί την δημιουργία Ζώνης Προστασίας που θα περιλαμβάνει και τα εν λόγω κτίρια και την ευρύτερη περιοχή (Το Πάρκο του Λαού, έκταση ΔΑΡΙΓΚ) που περιγράφηκε παραπάνω, με την εγκατάσταση πράσινων ζωνών ως αναγκαίων ζωτικών χώρων ανάμεσα και γύρω από τα κτιριακά συγκροτήματα ώστε να αναδεικνύονται. Παράλληλα, ο εργατικός συνοικισμός που αποτελούσε τμήμα της όλης βιομηχανικής περιοχής και δυστυχώς καταστράφηκε μέσω της αναμόρφωσης του με σύγχρονες κατασκευές, χρειάζεται να διατηρήσει χαμηλό Σ.Δ. και μικρά ύψη.
"Στο χώρο ο οποίος περιβάλλει τα μνημεία, στο εσωτερικό των αρχιτεκτονικών συνόλων και των τόπων, κάθε συμβαλλόμενος υποχρεώνεται να λάβει μέτρα, που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος." (Σύμβαση Γρανάδας). (9)
- επιτάσσει την εγκατάλειψη κάθε ιδέας άλλων χρήσεων γης στην εν λόγω περιοχή. Η περιοχή βρίθει αρχαιολογικών ευρημάτων. Με τις εκσκαφές για το κτήριο του ΚΤΕΛ βρέθηκαν και διατηρούνται -με απόφαση του ΚΑΣ- σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο . Ας σημειωθεί ότι στους τοίχους των κτηρίων Κιαπέκου είχαν εντοιχισθεί πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Μόνο η αρχιτεκτονική μελέτη μπορεί να προτείνει περιορισμένες προσθήκες βοηθητικών κτιρίων που να υπηρετούν τον σκοπό προστασίας και ανάδειξης των βιομηχανικών κτιρίων και επανάχρησής τους. Μια μελλοντική δε ανασκαφική έρευνα θα μπορούσε ίσως να προσθέσει άλλα ενδιαφέροντα επισκέψιμα σημεία (της αρχαίας Χαλκίδας αυτήν τη φορά) στην περιοχή.
- υποδεικνύει τον χαρακτηρισμό όλων των βιομηχανιών που προαναφέρθηκαν ως διατηρητέων μνημείων. ΄Ηδη, η Εφορεία Νεωτέρων μνημείων του ΥΠΠΟ, εξετάζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκροτήματος Γεωργιάδη προκειμένου να το κηρύξει διατηρητέο(10)
- απαιτεί επίσης την διατήρηση και αποκατάσταση όλων των κτηρίων και των παραρτημάτων τους καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους με τους μανδρότοιχους τους κλπ. και. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη Χάρτα της Βενετίας:
"Η συντήρηση ενός μνημείου συνεπάγεται την συντήρηση του άμεσου περιβάλλοντός του..", (11) και "Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική η αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη η ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που με τον καιρό απέκτησαν πολιτιστική σημασία." (12)
"...Η διατήρηση αυτών των αρχιτεκτονικών συνόλων...περιλαμβάνει όλα τα κτίρια πολιτιστικής αξίας, από τα μεγαλύτερα μέχρι τα πιο ταπεινά...μαζί με τον περίγυρό τους..." (13)
- επιβάλλει την διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αξιοποίηση των κτηρίων με πολεοδομική, αρχιτεκτονική και λειτουργική πρόταση, με στόχο όχι μόνο την ανάδειξη των βιομηχανικών κτηρίων Γεωργιάδη αλλά και των υπολοίπων βιομηχανικών κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και της «πηγής της Αρέθουσας» με ενιαία συνθετική αντιμετώπιση ανάπλασης του ευρύτερου οικιστικού ιστού μαζί με το Πάρκο του Λαού και την έκταση ΔΑΡΙΓΚ.
Το υπόβαθρο του διαγωνισμού αυτού χρειάζεται να είναι μία λεπτομερής καταγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής και των κτιρίων. Κάτι που θα μπορούσε με ταχύτητα και πληρότητα να παραχθεί από μια δημόσια τεχνική υπηρεσία (η Πολεοδομία του Δήμου η της Νομαρχίας) που θα αξιοποιούσε και τις πολλές αποτυπώσεις και σπουδαστικές εργασίες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από τα Πολυτεχνεία της χώρας σε συνεργασία και με το ΤΕΕ που θα μπορούσε να συμβάλλει με πολλούς τρόπους.
Ο διαγωνισμός εκτός των άλλων, θα δώσει την ευκαιρία στους Χαλκιδείς να συζητήσουν και να προβληματισθούν για την οργάνωση και βελτίωση της πόλης τους.
- απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης με βάση τα παραπάνω.
- υποδεικνύει την αναζήτηση γης για χρήση κατοικίας σε άλλο χώρο, έξω από την περιοχή προστασίας.

3. Η παραπάνω πρόταση είναι ρεαλιστική. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολλά παραδείγματα από άλλες πόλεις εντός και εκτός Ελλάδας που αξιοποίησαν τα κελύφη παραδοσιακών και διατηρητέων κτηρίων για νέες χρήσεις αξιοποιώντας ταυτόχρονα κονδύλια από σχετικά προγράμματα της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, μια πρόχειρη απαρίθμηση παραδειγμάτων είναι:
Λαύριο: Τεχνολογικό Πάρκο
Βόλος: Μουσείο Τσαλαπάτα
Αθήνα: Τεχνόπολη (Γκάζι)
Χανιά: ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου) στο Νεώρειο.

4. Επιπλέον των ανωτέρω, επισημαίνουμε το αποφασιστικής σημασίας ζήτημα της εισφοράς σε γη και χρήμα που θα καθορισθεί με την νέα πράξη εφαρμογής που θα συνταχθεί μετά την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στην ιδιοκτησία της Ν.Α. Ευβοίας .

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της ιδιοκτησίας και του ενός ιδιοκτήτη το μέγεθος της εισφοράς σε γη ξεπερνά τα 8 στρέμματα και επομένως απομειώνει σημαντικά το υπόλοιπο αξιοποιήσιμο τμήμα της, ενώ ακόμη και η περίπτωση μετατροπής της εισφοράς αυτής σε χρήμα θα επέφερε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Προκειμένου επομένως να διατηρηθεί στην ιδιοκτησία της Ν.Α. Εύβοιας το σύνολο της αγορασθείσας έκτασης για να αξιοποιηθεί καταλλήλως ο μοναδικός δρόμος είναι η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως με χαρακτηρισμό της συνολικής ιδιοκτησίας Γεωργιάδη ως ενιαίου κοινωφελούς χώρου με φορέα διαχείρισης την Ν.Α.Εύβοίας στην οποία άλλωστε ιδιοκτησιακά ανήκει. Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τον νόμο ( Π.Δ. 14-07-1999. άρθρο 45) η ιδιοκτησία δεν θα υπόκειται σε εισφορά γης.ΣΤ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην προτεινόμενη μελέτη τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδίου παρατηρούνται τα παρακάτω :
1. Σε σχέση με το ισχύον σχέδιο πόλης που προβλέπει ολοσχερή κατεδάφιση των βιομηχανικών κτηρίων Γεωργιάδη και χωροθέτηση οικοδομικών τετραγώνων κατοικίας στη θέση τους καθώς και πλατεία και δημοτικό σχολείο, η νέα πρόταση προβλέπει διατήρηση μέρους των κτηρίων Γεωργιάδη, πλατεία, παιδική χαρά και οικοδομικά τετράγωνα κατοικίας.
2. Το δημοτικό σχολείο μεταφέρεται στην εκτός σχεδίου περιοχή.
3. Τα νέα οικοδομικά τετράγωνα κατοικίας αυξάνονται σε επιφάνεια κατά 162% δηλ. από 2100 τ.μ. αυξάνονται σε 5.500 τ.μ. με αντίστοιχη αύξηση στη δόμηση.
4. Η αιτιολόγηση της προτεινόμενης κατεδάφισης μεγάλου τμήματος των βιομηχανικών κτιρίων Γεωργιάδη - γύρω στο 40 %, γίνεται στο όνομα της κρίσης του μελετητή ότι δεν έχουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον: "...Από την διατήρηση εξαιρούνται τα κτίσματα που έχουν πρόσοψη επί της οδού Αρεθούσης τα οποία δεν παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον είναι ερειπωμένα και έχουν καταστεί σχεδόν ετοιμόρροπα..."
5. Η πλατεία, η παιδική χαρά και τα οικοδομικά τετράγωνα κατοικίας χωροθετούνται στη θέση των μονόροφων κτηρίων και του υπαίθριου χώρου του βιομηχανικού συγκροτήματος που λειτουργούσε ως κλειστή αυλή .

Οι παραπάνω επιλογές της μελέτης τροποποίησης με την καθαίρεση σχεδόν του μισού τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος και τον ταυτόχρονο υπερδιπλασιασμό της επιφάνειας κατοικίας (ένας φόρτος οικιστικής πίεσης δίπλα σε μνημεία και συγκοινωνιακούς κόμβους που είναι δύσκολο να κατανοηθεί) δεν συνάδουν με την έννοια της διατήρησης και ανάδειξης του μνημείου (του βιομηχανικού συγκροτήματος Γεωργιάδη), αλλά αντίθετα το ακρωτηριάζουν και το υποβαθμίζουν. Δεν επιτυγχάνεται δηλαδή ο στόχος της προστασίας τον οποίο η ίδια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας έθεσε και προέβη στην πολυδάπανη αγορά του. Αντίθετα, με την πρόταση αυτή εκτός του ότι καταστρέφεται το μνημείο ταυτόχρονα χάνεται ένα κύριο συστατικό του συνόλου των βιομηχανικών κτιρίων της περιοχής.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης η αξιολόγηση του συνόλου και των επιμέρους στοιχείων ενός μνημείου. Αυτή (η πολεοδομική μελέτη) οφείλει να εντάξει το μνημείο στο σύνολό του, σε Ζώνη Προστασίας. Με την αξιολόγηση του συνόλου και των μερών του μνημείου καταπιάνεται ειδική μελέτη που υποδεικνύει, ίσως, τροποποιήσεις για την καλύτερη επανάχρηση του. Ειδικότερα, τυχόν υπόδειξη κατεδαφίσεων από τους αρχιτέκτονες μπορεί να γίνει στη διάρκεια ειδικής μελέτης και μετά από ενδελεχή εξέταση, και μόνο στην περίπτωση που βρεθούν προσθήκες ξένες προς την αρχική σύνθεση του μνημείου- και όχι όλες, αλλά αυτές που δεν εντάχθηκαν στην ομαλή λειτουργία του στη διάρκεια του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η κατεδάφιση προϋποθέτει ιδιαίτερη στάθμιση από ευρύτερη ομάδα επιστημόνων και όχι μόνον των μελετητών του συγκεκριμένου έργου:

"Η διαδικασία της αποκατάστασης είναι μία επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης που επιβάλλεται να γίνεται κατ' εξαίρεση. Έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις αισθητικές και ιστορικές αξίες του μνημείου και βασίζεται στον σεβασμό προς την αρχική του υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία..." (14) .


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Α. Τα προαναφερθέντα αρνητικά στοιχεία της πρότασης τροποποίησης και συνολικά η πρόταση έρχονται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τον σκοπό αγοράς των κτιρίων Γεωργιάδη από την Νομαρχία όσο και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για Προστασία των Μνημείων και διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης, όσο και με τα συμφέροντα των δημοτών της Χαλκίδας για μια αξιοβίωτη Χαλκίδα με τόπους και κτήρια που απεικονίζουν την ιστορία της, με ανάσες σε δημόσιους χώρους πράσινο και πόλους πολιτισμού.

Το βιομηχανικό συγκρότημα Γεωργιάδη μαζί με τα άλλα εναπομείναντα μικρότερα βιομηχανικά κτίρια αποτελούν τον τελευταίο πυρήνα αμιγούς βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αι., που είναι σπάνιο για τον ελληνικό χώρο και πρέπει να τεθεί αυτούσιο σε καθεστώς προστασίας και ανάδειξης όπως προηγούμενα περιγράφηκε και αναγνωρίζεται και από την Νομ. Αυτοδιοίκηση Εύβοιας αλλά και ευρύτερα από τους κατοίκους της Χαλκίδας.

Για τους παραπάνω λόγους η πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως κρίνεται μη αποδεκτή στο σύνολό της και στις επί μέρους προτάσεις της.

Β. Αντιθέτως, όπως παραπάνω αναλυτικά θεμελιώθηκε ,η ιδιοκτησία της Νομ. Αυτοδιοίκησης Ευβοίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τμήμα της ευρύτερης εξαιρετικά σημαντικής περιοχής γεγονός που μας οδηγεί στην παρακάτω ομόφωνη συνθετική συνολική πρόταση των μελών των δύο Μονίμων Επιτροπών :

1. Δημιουργία ζώνης προστασίας στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει την έκταση Γεωργιάδη, τα λοιπά βιομηχανικά κτίρια, τον όρμο του Αγ. Στεφάνου, τις πηγές της Αρέθουσας, το Πάρκο Λαού, την έκταση ΔΑΡΙΓΚ, τον εργατικό- προσφυγικό συνοικισμό κλπ. μέσω τροποποίησης του σχεδίου πόλης όπου θα συμπεριλαμβάνεται και ορισμός της συνολικής έκτασης πρώην Γεωργιάδη ως ενιαίου κοινωφελούς χώρου πολιτιστικών λειτουργιών με φορέα διαχείρισης την ιδιοκτήτρια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοίας.

2. Χαρακτηρισμός του χώρου που περιλαμβάνει τα βιομηχανικά κτίρια, τις πηγές της Αρέθουσας, την έκταση ΔΑΡΙΓΚ, τον εργατικό- προσφυγικό συνοικισμό κλπ, ως ιστορικού και κήρυξη ως διατηρητέων του συνόλου του συγκροτήματος Γεωργιάδη καθώς και των λοιπών βιομηχανικών κτηρίων από το ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΚΑ.

3. Διενέργεια ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ για την αξιοποίηση όλων των κτηρίων και των χώρων της ζώνης προστασίας με ανάπλαση. Ο διαγωνισμός θα καταλήξει στη προτιμητέα πρόταση ώστε από την τελική μελέτη που θα εφαρμοσθεί να προκύψει μια λύση ταυτόχρονα πολεοδομική, αρχιτεκτονική, τεχνική-κατασκευαστική, κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική δηλαδή μια συνολική δυναμική αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος της σημαντικής αυτής περιοχής της πόλης.
Πριν από το διαγωνισμό είναι αναγκαίο να διατυπωθούν οι προγραμματικοί στόχοι για τις πολλαπλές λειτουργικές και κτιριολογικές ανάγκες που καλείται να υπηρετήσει ο διαγωνισμός και να οριοθετηθεί επακριβώς η ζώνη προστασίας και ανάπλασης. Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ μπορoύν να συμβάλουν αποφασιστικά στο ζήτημα αυτό.
Στόχος, ανάμεσα στους άλλους, είναι η διατήρηση και αναστήλωση όλων των υπαρχόντων κτηρίων μαζί και όλων των κτιρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος Γεωργιάδη συμπεριλαμβανομένων και των μικρότερων παρακολουθημάτων του με τον περιβάλλοντα χώρο τους, και η αξιοποίηση τους με νέες κοινωφελείς χρήσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, προσθήκες κτηρίων μπορούν να γίνουν μόνον όσες εξυπηρετούν το λειτουργικό και κτιριολογικό πρόγραμμα που θα προκριθεί πριν την διενέργεια του διαγωνισμού και πάντως περιορισμένου εμβαδού και όγκου ώστε να αναδεικνύονται τα διατηρητέα κτήρια.

Το ΤΕΕ δεσμεύεται να διαθέσει τις δυνάμεις του προκειμένου μέσω δημοσίων συζητήσεων- ημερίδων κλπ., να συμβάλλει στην γενικότερη ενημέρωση για το όφελος της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ από την αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού της πλούτου και ειδικότερα από την αξιοποίηση των διατηρητέων βιομηχανικών κτηρίων της.


Για την Μόνιμη Επιτροπή Για την Μόνιμη Επιτροπή
Χωροταξίας,Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και
Οικιστικών Θεμάτων Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ο επιμελητής Η επιμελήτρια


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΡΑ ΣΑϊΝΙΔΟΥ- ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


(1) . Απόφαση Νομαρχ.Συμβουλίου Εύβοιας αρ.37/02.04.2004, που ελήφθη βάσει της Εισήγησης (αρ.πρ.692/30.03.2004) του Νομάρχη κ. Αθ.Μπουραντά .

(2) . Κ.Δημητούλης "Ποθητός Καμάρας" , έκδοση ΤΕΕ Ευβοίας 2009

(3) . Σύμβαση Γανάδας, 1985, άρθρο 1, παρ.1 και 2. Η σύμβαση αυτή για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης υπογράφηκε από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Γρενάδα το 1985 και κυρώθηκε ως Νόμος του ελληνικού Κράτους (Ν.2039/ 1992, ΦΕΚ 61Α-13.04.1992).

(4) . ΥΑ 131450/5379 π.ε./23-1-1958 - ΦΕΚ 117/Β/25-4-1958, κήρυξη της πόλης της Χαλκίδας ως Αρχαιολογικού Χώρου

(5) . ΥΑ 7231/29-11-1971 - ΦΕΚ 1003/Β/14-12-1971 Κήρυξη της πόλης της Χαλκίδας ως Ιστορικού Τόπου και ως Τόπου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.

(6) . Διακήρυξη του Άμστερνταμ, 1975. Απόφαση του συνεδρίου που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Άμστερνταμ, 21-24 Οκτωβρίου 1975, με την ευκαιρία του Έτους της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Μετείχαν 25 ευρωπαϊκές χώρες με 1000 περίπου συνέδρους.

(7) . Ν.2039/92, ΦΕΚ61Α/13.04.1992, Κύρωση Σύμβασης Γανάδας 1985, άρθρο 10.

(8) . Επιστολή Νομάρχη Εύβοιας προς Υπουργό Πολιτισμού, αρ. πρ.3141/21-11-2005

(9) . Ν.2039/92, ΦΕΚ61Α/13.04.1992, κύρωση Σύμβασης Γανάδας 1985, άρθρο 7.

(10) . ΥΠΠΟ, Γ.Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, αρ.πρ.1346/24.03.09

(11) . Χάρτα της Βενετίας, 1964, παρ.6. Ο Χάρτης της Βενετίας για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των Ιστορικών Μνημείων, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στις 25-31 Μαΐου 1964 και διοργανώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS). Ο Χάρτης αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα διαχρονικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών που διέπουν την θεωρία και κυρίως την πράξη της Αποκατάστασης και της Συντήρησης κάθε είδους Μνημείων .

(12) . Χάρτα της Βενετίας, 1964, παρ.1.

(13) . Διακήρυξη του Άμστερνταμ, 1975.

(14) . Χάρτα της Βενετίας, 1964, παρ.1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

1. Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Εύβοιας αρ.37/02.04.2004, που ελήφθη βάσει της Εισήγησης (αρ.πρ.692/30.03.2004 του Nομάρχη κ. Αθ.Μπουραντά και
Έγγραφο 3141/21-11-2005 Νομάρχη Ευβοίας προς Υπουργό Πολιτισμού.

2. Σύμβαση Γανάδας, 1985- Χάρτα της Βενετίας, 1964 - Διακήρυξη του Άμστερνταμ, 1975
3. Παραδείγματα αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα.
4. Τίτλος κτήσεως (αρ. συμβολαίου1886/10.11.05) του πρώην συγκροτήματος Γεωργιάδη από την Ν.Α.Ευβοίας
5. Τοπογραφικό διάγραμμα του τίτλου κτήσεως.
6. ΥΠΠΟ, Γ.Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων , Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, αρ.πρ.1346/24.03.09

10/11/09

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑΧωρίς άδεια εργασίες στον διατηρητέο Σιδηροδρομικό Σταθμό της Χαλκίδας
Ερώτηση Δ.Παπαδημούλη, Γρ.Ψαριανού προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10534/514 (ΦΕΚ519/11-04-2000), τα κτίρια του σταθμού και των αποθηκών του Σιδηροδρομικού Σταθμού Χαλκίδας, κατασκευασμένα το 1903 με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σιδηροδρομικών κτιρίων που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα από την Γαλλική Εταιρεία Σιδηροδρόμων, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία και όπως αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως «…για την καλύτερη προστασία, ανάδειξη και προβολή των μνημείων ορίζουμε ζώνη προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο…»

Ο ΟΣΕ από τον Οκτώβριο του 2008 πραγματοποιεί σημαντικές εργασίες στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού της Χαλκίδας, στο πλαίσιο της κατασκευής γραμμής προαστιακού στο τμήμα Σχηματάρι – Χαλκίδα. Πραγματοποιήθηκαν όμως και εργασίες που αλλάξαν το χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, σε πλήρη επαφή με τη διατηρητέα αποθήκη προχώρησαν στην κατασκευή τοιχίου από μπετόν, αφαίρεσαν παλαιούς σηματοδότες και παλαιούς γερανούς.

Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών ΄Εργων του Υπουργείου Πολιτισμού παρέπεμψε το φάκελο της υπόθεσης στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων την 14/09/09, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, για την έγκριση ή μη της μελέτης που αφορά τις εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Χαλκίδας, οι οποίες όμως έχουν προχωρήσει και μπορεί να μην είναι ανατάξιμες. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι απαγορεύεται η εκτέλεση οποιονδήποτε οικοδομικών ή συναφών εργασιών στον ανωτέρω σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

• Πώς προτίθενται να παρέμβουν, μετά την εκτέλεση έργων από τον ΟΣΕ σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί ιστορικός και διατηρητέος χωρίς την απαιτούμενη άδεια;

• Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των σταθμών του ΟΣΕ των αρχών του προηγούμενου αιώνα και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γρηγόρης Ψαριανός

Δημήτρης Παπαδημούλης

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ -ΠΑΛΙ- Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΑ09/11/2009
ΜΟΛΥΝΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ερώτηση Αλ.Τσίπρα προς τους Υπουργούς 1. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 3. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει το οικολογικό πρόβλημα της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα στο Δήμο Μεσσαπίων Εύβοιας, από τα απόβλητα των μεταλλείων της ΛΑΡΚΟ.
Οι τοξικές λίμνες που έχουν σχηματισθεί με προσχώσεις και επιχωματώσεις, λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας, διοχετεύουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα εξασθενές χρώμιο, βαρέα μέταλλα, νικέλιο κλπ., θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των δημοτών, όπως καταγγέλλει το Δίκτυο κινήσεων των πολιτών Εύβοιας.
Σύμφωνα με έρευνες του Γεωλογικού-Υδρολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου ξεπερνά τα 60mg/L (όριο ασφαλείας από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας για το ολικό χρώμιο τα 50mg/L. Το προτεινόμενο όριο για το εξασθενές χρώμιο είναι 0,2 mg/L. Η συγκέντρωση νικελίου ξεπερνά τα 30 mg/L (όριο ασφαλείας 20 mg/L).
Σύμφωνα νε το Γενικό Χημείο του κράτους, τα απόβλητα από την επεξεργασία χυτηρίου αλουμινίου περιέχουν κάδμιο, χρώμιο, άργιλο και άλλες επικίνδυνες και εύφλεκτες τοξικές ουσίες.
Οι γιατροί της περιοχής έχουν παρατηρήσει αύξηση των ποσοστών εκδήλωσης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, όπως λεμφώματα, καρκίνο πνεύμονα και λάρυγγα, που προέρχονται από την εισπνοή υδρατμών και γενικά από τη χρήση του τοξικού νερού.
Πρόκειται για προφανείς παραβιάσεις τόσο της Εθνικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, όσο και των οδηγιών 98/83/ΕΚ για την ποσότητα νερού κατανάλωσης, 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 91/689/ΕΟΚ για επικίνδυνα απόβλητα, 2006/11/ΕΚ για ρύπανση περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες, 80/68/ΕΚ για την προστασία υπογείων υδάτων& 2000/60/ΕΕ για ορθολογική διαχείριση υδάτων.
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι το 90 % των πολιτών του Δήμου Μεσσαπίας ασχολείται με τη γεωργία και την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, με το τοξικό νερό που αναπόφευκτα φτάνει στο αρδευτικό σύστημα των γεωργικών εκτάσεων.
Σχετική ερώτηση είχε καταθέσει κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Ψαριανός στις 16-7-2009.
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
1. Σε τι στάδιο βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα που έχει ζητηθεί από το Δίκτυο Πολιτών Μεσσαπίας, που απαρτίζεται από 12 φορείς, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι γιατροί της περιοχής;
2. Έχει ελεγχθεί η τήρηση της Εθνικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και των κανονισμών της ΕΕ, στις μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υποχρεούται να καταθέται η ΛΑΡΚΟ;
3. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί καμία περιβαλλοντική αποκατάσταση των κατεστραμμένων εκτάσεων στην περιοχή από την ακατάσχετη εξορυκτική δραστηριότητα της ΛΑΡΚΟ, πρόκειται να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση της εταιρίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της;
4. Έχουν γίνει έλεγχοι καταλληλότητας για τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή;
Ο ερωτών βουλευτής
Αλέξης Τσίπρας

Πού να γίνει δίκη της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου ?09/11/2009
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τη δίκη του Αλέξη Γρηγορόπουλου
Στην αναζήτηση τόπου, που να εξασφαλίζει ηρεμία και έλεγχο πιθανών επεισοδίων, έχει αποδυθεί η Εισαγγελία, προκειμένου να συνεδριάσει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, για την υπόθεση δολοφονίας του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Ένα χρόνο μετά, η ανάγκη τιμωρίας των ενόχων της δολοφονίας του, που έλαβε χώρα στις 6.12.2008, επείγει.
Καθένας έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, όμως παράγοντες σε αυτή τη δίκη, είναι και η οικογένεια του Αλέξη, οι φίλοι και οι συμμαθητές του, η ελληνική κοινωνία, που κατέγραψε την οργή της, ένα χρόνο πριν.
Αντί λοιπόν η Εισαγγελία να αναζητά εναγωνίως τόπο διεξαγωγής της δίκης, που θα περιορίσει αναγκαστικά τη δημοσιότητα της, ας την προσδιορίσει άμεσα στην Αθήνα, για να υπάρξει κάθαρση στο δράμα της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, χωρίς κανένα λόγο.
To Γραφείο Τύπου

9/11/09ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τη Τετάρτη 11 Νοέμβρη και ωρα 7μμ στά γραφεία τού ΣΥΝ στή Χαλκίδα θά γίνει συνεδρίαση της Νομαρχιακής Έπιτροπής Εύβοιας του Συνασπισμού με θέμα : Προτάσεις τού ΣΥΝ ενόψη της Πανελλαδικής Συνδιασκεψης τού Σύριζα.

Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται να συμμετέχουν και τα μέλη από τις πολιτικές κινήσεις του νομού και γίνεται ενόψη της συνεδρίασης της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του Συνασπισμού που θα πραγματοποιηθεί στίς 14 Νοέμβρη γιά το παραπάνω θέμα.


Το γραφείο Τύπου

6/11/09

Οι αγώνες δεν απαξιώνονται ούτε παραγράφονται

Τήνιος Ιωάννης μέλος του τμήματος Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Συνασπισμού Ευβοίας
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009,
Με αφορμή τη διένεξη μεταξύ των κ.κ. Ζαμπετάκη και Πρατσόλη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στα Ψαχνά στις 31 Οκτωβρίου, αναφέρει τα παρακάτω:
"Χωρίς να θέλω να αλλοιώσω τα χαρακτηριστικά ή να πυροδοτήσω τη συνέχεια των αντεγκλίσεων, της κατά τα άλλα πολύ καλής, μαζικής και εμπεριστατωμένης συζήτησης που έγινε στις 31 Οκτωβρίου στα Ψαχνά, για την τοξική ρύπανση στα Μεσσάπια, θεωρώ υποχρέωσή μου να θέσω τις απόψεις μου, στη διένεξη που δημιουργήθηκε μεταξύ των κ.κ. Ζαμπετάκη και Πρατσόλη, δημάρχου Νέας Αρτάκης.
Κατανοώ απόλυτα τη συναισθηματική φόρτιση, την ψυχική εξάντληση και φθορά που πιθανότατα ο κ. Ζαμπετάκης έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια με τον αγώνα που δίνει για την ανάδειξη των τεράστιων περιβαλλοντικών εγκλημάτων που συμβαίνουν στον τόπο μας. Πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε σεβασμό και αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο. Όμως ο κ. Ζαμπετάκης δεν μπορεί να βάζει απέναντί του όλους τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώντας ότι αντιστρατεύονται τους περιβαλλοντικούς αγώνες που επιτελούνται στην περιοχή μας ενάντια στην αυθαιρεσία και τα οικολογικά εγκλήματα διάφορων επιχειρηματικών και οικονομικών συμφερόντων, τις περισσότερες φορές με την καλυψη και της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι - νομαρχίες).
Στην προκειμένη περίπτωση, για το δήμαρχο κ. Πρατσόλη, είτε γιατί ο κ. Ζαμπετάκης δεν γνώριζε είτε γιατί κακώς τον πληροφόρησαν είτε εσφαλμένα κατανόνησε την ανακοίνωση του δημάρχου για την ποιότητα του νερού της Νέας Αρτάκης επέδειξε εμπάθεια στο πρόσωπό του και μάλιστα πάνω στον εκνευρισμό του (θέλω να πιστεύω άθελά του) εξεστόμισε ανεπίτρεπτες εκφράσεις (όπως ψεύτης και γελοίος) που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά του, τη θέση του σαν πανεπιστημιακός και την ιδιότητά του σαν πολιτευτής των Οικολόγων Πράσινων.
Η επιστολή του κ. Πρατσόλη παραφράστηκε κακώς από τα ΜΜΕ του τόπου μας. Η αναφορά του ήταν ότι το νερό της Νέας Αρτάκης δεν εμπεριέχει εξασθενές χρώμιο αλλά έχει νειτρικά πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Συνεπώς μπορεί να γίνεται οικιακή χρήση του αλλά όχι για πόσιμο νερό. Μάλιστα αναφέρει, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι σύντομα θα έχουν πόσιμο και πλήρως ελεγμένο νερό με το νέο έγο "εξωτερικό υδραγωγείο". Ειλικρινά δεν κατανοώ το έγκλημα του κ. δημάρχου.
Θέλω να ενημερώσω τον κ. Ζαμπετάκη ότι ο κ. Πρατσόλης από χρόνια έχει βαθιές περιβαλλοντικές ευαισθησίες (όπως άλλωστε και όλος ο χώρος της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, στην οποία και ο ίδιος ως γνωστόν ανήκει) και έχει επιδείξει ιδιαίτερη αγωνιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, ερχόμενος ενάντια με συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα της περιοχής, που αυθαιρετούν και είναι κι αυτά μέρλος της οικολογικής καταστροφής της περιοχής μας. Με ορισμένα από αυτά μάλιστα είναι σε δικαστικούς αγώνες! Νομίζω λοιπόν κ. Ζαμπετάκη ότι όλα αυτά ούτε απαξιώνονται ούτε παραγράφονται. Οφείλατε να τα γνωρίζετε.
Δίνοντας τέλος σε αυτή τη διένεξη, και προσπαθώντας με αυτή μου την παρέμβαση να βάλω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, θέλω να πιστεύω ότι από δω και εμπρός, από κοινού όλοι μας, θα συμβάλλουμε στη συνέχιση του ιερού αγώνα που όλοι μας έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Η ανάδειξη και η πάλη μας κατά των τεράστιων οικολογικών καταστροφών που επιτελούνται στη χώρα μας και στον πλανήτη ολόκληρο, είναι η κληρονομιά στα παιδιά μας και στις επερχόμενες γενιές".

5/11/09

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους πολίτες της Χαλκίδας.
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα γίνει στην Χαλκίδα στην αίθουσα της ΔΗΚΕΧ (Αβάβντων 50) στις 11 π.μ. η πανελλαδική συνάντηση των εκπροσώπων όλων των συλλογικοτήτων που απαρτίζουν την κίνηση 'Πολίτες κατά του Λιθάνθρακα' για να συζητήσουν το μέλλον της κίνησης αλλά και άλλα περιβαλλοντικά θέματα.
Η συνάντηση είναι ανοικτή και μπορεί να πάρει μέρος οποιος φίλος θέλει.
Είναι γνωστοί σε όλους οι μεγάλοι αγώνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές πόλεις της χώρας αλλά και της Εύβοιας (Μαντούδι, Αλιβέρι), από τα κινήματα των πολιτών και τους περιβαλλοντικούς συλλόγους με την συμβολή της κίνησης 'πολίτες κατά του λιθάνθρακα', για την απόρριψη του λιθάνθρακα από το ενεργειακό μίγμα. Ο αγώνας βεβαίως συνεχίζεται σε κάθε τόπο αλλά και πανελλαδικά, για την εξοικονόμηση της ενέργειας και για καθαρή ενέργεια και κυρίως για την διασφάλιση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.
Οι 'Ενεργοί Πολίτες' που φιλοξενούν τη συνάντηση στην πόλη που δημιουργήθηκε η κίνηση πριν δύο χρόνια, θα πάρουν μέρος στην συνάντηση και καλούν τους φίλους που μπορούν να παραβρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην συνάντηση.
-- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣenergoipolitesevias@gmail.com http://energoipolitesevias.blogspot.com/

Κάποιες σκέψεις για τη ρύπανση του νερού και τη συνάντηση στα Ψαχνά

Κάποιες σκέψεις για τη ρύπανση του νερού και τη συνάντηση στα Ψαχνά στις 31/10/2009

Η συνάντηση που είχε προγραμματισθεί από την επιτροπή αγώνα των συλλόγων της περιοχής Μεσσαπίας, είχε ως στόχο την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το θέμα της μόλυνσης του νερού της περιοχής.
Κατ’αρχήν τι είδαμε και παρατηρήσαμε :

Επί τοις διαδικασίας κατ’αρχήν για κάποια «κακά» σημεία της συνάντησης.

1. Δεν είδαμε τον έτερο σύλλογο της περιοχής την «ΤΑΝΑΪΣ», ούτε κάποιον εκπρόσωπο της να παρεμβαίνει στην συζήτηση και αυτό μας ανησυχεί γιατί αν θέλουμε αποτελέσματα η ενιαία δράση όλων όχι μόνο αναγκαία αλλά και ικανή συνθήκη για να έχουμε θετικά αποτελέσματα στον αγώνα μας για καθαρό νερό. Οι διοργανωτές πρέπει να αναζητήσουν τις αιτίες της αποχής αυτής και γρήγορα να παρθούν διορθωτικά μέτρα για την διασφάλιση της ενιαίας δράσης όλων.
2. Δεν είδαμε δημοσιογράφους ή κάποιους εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης παρότι η συνάντηση αφορούσε τα μέσα ενημέρωσης.
3. Τη συζήτηση τη συντόνιζε ο κ. Ζαμπετάκης, ένας των προσκαλεσμένων ομιλητών(!), ο οποίος σε κρίσιμες στιγμές δεν κατάφερε να κρατήσει σωστά τη διαδικασία δημιουργώντας πολύ κακές εντυπώσεις σε όλους για τη συμπεριφορά του, για την οποία ξαφνιαστήκαμε. Ισως ήταν μια άσχημη στιγμή, η οποία όμως δεν είναι ικανή να ακυρώσει τη συνολική θετική συνεισφορά του στα θέματα του περιβάλλοντος στο Νομό μας.
4. Ο πολύ καλός κ. Παντελόγλου Θανάσης, φώναζε τόσο πολύ (είναι βέβαια και βροντερή η φωνή του!) και γενικά δεν άφηνε σχεδόν κανένα απ’αυτούς που πήραν τον λόγο να ολοκληρώσουν τον συλλογισμό τους, ακυρώνοντας σε ένα βαθμό την πολύ καλή επιχειρηματολογία του στα ουσιαστικά θέματα της συζήτησης.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μπορούμε να διαφωνούμε σε λίγα ή περισσότερα, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζουμε τη δυνατότητα να ακούγεται η αντίθετη άποψη με κάθε κόστος. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και της πραγματικής διαβούλευσης. Δεν ισχυρίζομαι ότι υπήρχε από κάποιον πρόθεση. Αντίθετα πιστεύω ότι οι ομιλητές με προσωπικό κόστος έρχονται ακούραστα και υπομονετικά τόσες φορές να μας ενημερώσουν και τους ευχαριστούμε. Αυτά τα θέματα πρέπει να διασφαλίζονται από τους διοργανωτές και οι προσκεκλημένοι ομιλητές πρέπει να προστατεύονται και όχι να αφήνουμε αυτούς να βγάλουνε τα κάστανα από την φωτιά στα δύσκολα αυτών των συναντήσεων.

Επί τοις ουσίας της συνάντησης.
Οι πολίτες που ήρθαν στην συνάντηση είχαν έντονο ενδιαφέρον να ακούσουν προτάσεις. Αυτό είναι δικαιολογημένο σε ένα βαθμό, αλλά όχι ρεαλιστικό σε μια συζήτηση με τέτοιο χαρακτήρα. Οι αγρότες ήθελαν να μάθουν τι θα κάνουν με την παραγωγή τους, οι γονείς εάν μπορούν να δίνουν νερό στα παιδιά τους, οι επαγγελματίες εάν θα χρησιμοποιούν το νερό της ύδρευσης στη δουλειά τους. Γενικά υπήρχε έντονο το ερώτημα, τι κάνουμε, γεγονός που δημιουργούσε ένταση αφού οι ομιλητές ήταν φυσικό ότι δεν μπορούσαν να υποκαταστήσουν την επίσημη πολιτεία, η οποία θα πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά των πολιτών και όχι κάποιοι επιστήμονες που ήρθαν για να στηρίξουν μια συνάντηση για την μόλυνση του νερού της περιοχής.
Προσωπικά κατέθεσα ορισμένες σκέψεις τις οποίες αναπτύσσω εκτενέστερα και επιμένω ότι θα πρέπει το κίνημα των πολιτών και οι σύλλογοι περιβάλλοντος να εστιάσουν το επόμενο διάστημα.

Άμεσα Μέτρα :
Άμεσα να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσαπίων αίτημα για υδροδότηση της περιοχής με καθαρό νερό. Υπεύθυνος για την υδροδότηση με καθαρό νερό των κατοίκων είναι ο Δήμος Μεσσαπίων, ο οποίος πρέπει να βρει άμεσα λύση. Η πρόσφατη απόφασή του για προμήθεια ενός πανάκριβου φίλτρου της τάξεως των 500.000,00 ευρώ είναι αμφισβητούμενης αξίας και θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.
Άμεσα να απαιτήσουμε με έγγραφο που θα καταθέσουμε στο Δήμο Μεσσαπίων και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και θα κοινοποιήσουμε στην Εισαγγελία Χαλκίδας μαζί με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, τη συγκεκριμένη λίστα με τους ρυπαντές της περιοχής, όπου θα απαιτούμε την άμεση διακοπή της ρύπανσης. Σε περίπτωση που δεν σταματήσουν τη ρύπανση εντός ευλόγου χρόνου, με εισαγγελική εντολή να διακόπτεται η λειτουργία της κάθε επιχείρησης. Εκφοβισμοί τύπου θα χαθούν θέσεις εργασίας και άλλα ηχηρά παρόμοια, δεν έχουν θέση πλέον. Η υγεία των ανθρώπων προηγείται έναντι όλων.
Άμεσα να ζητήσουμε με έγγραφό μας ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσαπίων και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ευβοίας για την αντιμετώπιση του θέματος και με την παρουσία των πολιτών και των συλλόγων.
Άμεσα να ζητήσουμε συνάντηση με την νέα Υπουργό Περιβάλλοντος, ώστε να θέσουμε και την κεντρική εξουσία μπροστά στο πρόβλημα και να ζητήσουμε την έκτακτη χρηματοδότηση των άμεσων λύσεων που θα καταλήξει η τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

Μακροπρόθεσμα Μέτρα
Το θέμα του νερού είναι κοινό για όλη την περιοχή της Χαλκίδας από τη Μεσσαπία έως το Ληλάντιο και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ενιαία και με συντονισμένα μέτρα. Με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων της Περιοχής να συγκροτηθεί επιστημονική ομάδα η οποία θα μελετήσει το θέμα και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Το πρόβλημα έχει τρεις πτυχές. Η πρώτη είναι να σταματήσει η ρύπανση άμεσα και η δεύτερη είναι η διαδικασία της απορρύπανσης της περιοχής, η οποία όμως μπορεί να πάρει και δεκαετίες. Και η τρίτη η βασικότερη, η διασφάλιση της υδροδότησης της περιοχής με καθαρό νερό για τα επόμενα χρόνια, που όλα δείχνουν ότι θα πούμε το «νερό – νεράκι». Η φύση όμως χάρισε στο νομό μας και ιδιαίτερα την κεντρική Εύβοια μεγάλα βουνά πλούσια σε υδάτινο δυναμικό, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Το καθαρό όμως νερό της Δίρφυς και της Σέττας, πέφτουν στην συνέχεια στα ποτάμια όπως ο Λήλαντας και ο Μεσσάπιος και δυστυχώς μετά από λίγα χιλιόμετρα τα νερά αυτά μολύνονται από τις ανεξέλεγκτες πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες του Πισσώνα, για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές αλλά πολύ λίγα έγιναν όσον αφορά την προστασία των ποταμιών. Επίσης υπάρχει η διεθνής εμπειρία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Σε άλλα μέρη του Κόσμου (π.χ. Καλιφόρνια) με παρόμοια τοξική ρύπανση στα νερά, επιλέχθηκε η λύση μεγάλης μονάδας καθαρισμού του νερού. Δεν ξέρω εάν έχουμε ανάλογη δυνατότητα, αλλά όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να εξεταστούν.

Επιμένουμε στην διαπίστωση ότι το πρόβλημα καθαρό νερό, αφορά όλους μας, από την Μεσσαπία έως το Ληλάντιο και αν κάποιοι από τους «αρμόδιους» της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής εξουσίας, κρύβονται προσωρινά είτε διαλαλούν ότι δεν τους αγγίζει το πρόβλημα στην περιοχή τους, στρουθοκαμηλίζουν και προσφέρουν τις χειρότερες υπηρεσίες στους πολίτες.

Κώστας Χαϊνάς
Χαλκίδα 3-11-2009