21/3/00

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ