17/2/09

Συνεχίζεται η ρύπανση στον Ασωπό ποταμό

16/02/2009
Συνεχίζεται η ρύπανση στον Ασωπό ποταμό
Επίκαιρη ερώτηση Θ.Λεβέντη προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Αφόρητη συνεχίζει να παραμένει η κατάσταση στις περιοχές που διαρρέει ο Ασωπός ποταμός λόγω της συνεχιζόμενης ρύπανσης του από ανεξέλεγκτα τοξικά απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών που καταλήγουν σε αυτόν. Έρευνες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καταγράφουν υψηλές συγκεντρώσεις καρκινογόνων ουσιών, παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι πλέον δεν ανιχνεύεται το καρκινογόνο χρώμιο στα νερά του Ασωπού. Οι βιομηχανίες εξακολουθούν να ρυπαίνουν όχι μόνο απευθείας τον Ασωπό, αλλά και μέσω φρεάτων και βόθρων όπου διοχετεύουν τα απόβλητα τους.

Κατά της Ελλάδας ήδη έχει ξεκινήσει από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία που εκκρεμεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ύπαρξη νομοθεσίας για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία 35/2004 η οποία προβλέπει ότι το κόστος της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς βαρύνει τους ρυπαντές.

Το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει είναι τι τα κάνουν όλα τα βιομηχανικά απόβλητα οι εταιρείες, αφού δεν υπάρχει χώρος ή εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Γιατί συνεχίζεται η ρύπανση του Ασωπού ποταμού, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για συγκεκριμένα μέτρα και πότε προβλέπεται η οριστική παύση κάθε δραστηριότητας που δηλητηριάζει το νερό και το υπέδαφος της λεκάνης απορροής του Ασωπού;

2. Είναι στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου η δημιουργία βιομηχανικού πάρκου με πρόβλεψη επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απορρύπανση εδαφών και υδάτων του ποταμού, καθώς και η ενσωμάτωση βασικών κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ