8/9/08

Μια λεωφόρος στο πουθενά...

8/9/2008
ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=19810184