26/7/08

ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ


24/07/2008
Στην Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο φέρνει με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημήτρης Παπαδημούλης το πρόβλημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής του Aλιβερίου στην Εύβοια.
O Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν είναι ενήμερη για τα εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος βιομηχανικός φόρτος και έχει διαπιστωθεί μεγάλη θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση από επιστημονικές μελέτες. Επιπλέον, ζητά να ενημερωθεί εάν η Κομισιόν θεωρεί ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τους ελέγχους των ήδη εγκατεστημένων βιομηχανιών αλλά και σχετικά με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων.
Tο πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
"Στην περιοχή του Αλιβερίου Ευβοίας, κοντά και απέναντι από τις Ανατολικές ακτές της Αττικής, υπάρχει συγκεντρωμένος ρυπογόνος βιομηχανικός φόρτος, που προκαλείται από το μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων της περιοχής όπως οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, αλλά και πλήθος μικρότερων βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Έρευνες που έχουν εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών παλαιότερα και πιο πρόσφατα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε νικέλιο (Ni) και μόλυβδο (Pb), (κάδμιο (Kd) και μαγγάνιο (Mn) σε δείγματα θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Επιπλέον, προετοιμάζεται στην περιοχή η εγκατάσταση νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, αφενός από τη ΔΕΗ, μεγάλου μεγέθους μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου (400 MV) και λιθάνθρακα (800MV), αφʼ ετέρου από την ΑΓΕΤ Ηρακλής, με την εγκατάσταση ενός μεγάλου συστήματος αφαλάτωσης στον κλειστό κόλπο του Αλιβερίου. . Η ΑΓΕΤ επιμένει, παρά την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, στην καύση των σκουπιδιών της Αττικής (RDF), τη χρήση επικίνδυνων καυσίμων (πετ κωκ, μαζούτ) και πρώτων υλών (ιπτάμενη τέφρα-κόκκινη λάσπη). H εγκατάσταση των νέων μονάδων θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής και από τη δημιουργία των μονάδων που προγραμματίζονται θα αυξηθούν συνολικά οι ρύποι του θερμοκηπίου, η δε χρήση τους δε συνάδει με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι σε γνώση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην περιοχή του Aλιβερίου; Θεωρεί ότι γίνεται σωστή εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, για σύνταξη στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λειτουργουσών και των σχεδιαζόμενων βιομηχανιών; Ελέγχονται σταθερά και σε μόνιμη βάση οι μέχρι τώρα εγκαταστημένες χρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για το εάν τηρούν τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας και ποιά τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων; Έχει σκοπό να προβεί η Επιτροπή σε μέτρα εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβάσεις; Ποια είναι αυτά; Είναι ενήμερη για το γεγονός της καύσης των σκουπιδιών της Αττικής από την τσιμεντοβιομηχανία AΓΕT Hρακλής στο Aλιβέρι; Τηρούνται οι προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την καύση απορριμμάτων; Είναι ενήμερη για το γεγονός της καύσης πετ-κωκ από τη συγκεκριμένη βιομηχανία; Πώς αξιολογεί την πρόθεση εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης στον κλειστό κόλπο του Aλιβερίου;"
To Γραφείο Τύπου