22/3/12

Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για το Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Εύβοιας

Η νεα και τελική Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Εύβοιας ειναι http://temevias.gr/index.php.

η γραμματεία του Δικτύου