11/11/08

ΣΥΝ - Για τις κινητοποιήσεις της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας

H μικρή παράκτια αλιεία, που αποτελεί το 95% του αλιευτικού κλάδου στη χώρα μας, εκπέμπει S.O.S.
Η ρύπανση της θάλασσας, η υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η υπεραλίευση, τα συρόμενα εργαλεία βυθού, η αλιεία με παράνομα μέσα (χημικά και δυναμίτη), αποτυπώνουν ένα άσχημο παρόν και προδιαγράφουν ένα ζοφερό μέλλον για τις ελληνικές θάλασσες και για το επάγγελμα του παραδοσιακού αλιέα.

Η 164198/3-3-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που επέτρεψε την αλιεία με μηχανότρατες σε απόσταση ενός μιλίου από τις ακτές, κατά παρέκκλιση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, έδωσε ακόμα ένα ισχυρό πλήγμα στην παράκτια αλιεία.

Παράλληλα, η πλήρης απουσία ελέγχου της δραστηριότητας της βιομηχανικής πλέον μέσης αλιείας (μηχανότρατες), προκαλεί μακροπρόθεσμα δραματικές επιπτώσεις στα ιχθυαποθέματα αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα γενικότερα.

Είναι προφανές, ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να υπηρετήσει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της μέσης αλιείας, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κοινωνιών των νησιών και των παράκτιων περιοχών της χώρας μας.

Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να σταματήσει την παρελκυστική τακτική και :

Να ανακαλέσει άμεσα την 164198/3-32008 απόφαση του
Να εκδώσει νέα υπουργική απόφαση που να θεσμοθετεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αειφορική διαχείριση της αλιείας, σύμφωνο με τον ΕΚ 1967/2006 , κοινωνικά δίκαιο και με σεβασμό στο περιβάλλον .
Να ενεργοποιήσει άμεσα τους κρατικούς μηχανισμούς και φορείς κατά της παράνομης αλιείας.
Γραφείο Τύπου