25/6/12

Είναι διατεθειμένοι να μπουν μπροστά και να δρομολογήσουν πρωτοβουλίες ταχείας αναθεώρησης του αποκλεισμού της Περιφέρειας;


                                                          
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  του Νίκου Στουπή

ΣΤΟΝ Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, και αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη

κατά την Συνεδρίαση  25ης Ιουνίου 2012

«Να αποτρέψουμε άμεσα την περικοπή χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών και δράσεων Κοινωνικής Πρόνοιας»
Τις μέρες αυτές και ενώ τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στις εκλογές, η Περιφέρεια μας – μαζί με αυτήν του Νοτίου Αιγαίου  - δέχθηκε ακόμα ένα κτύπημα, πέραν των γενικότερων, που απορρέουν από την μέχρι σήμερα εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών.
Απ' ό,τι φαίνεται έμμεσα  με το Δελτίο Τύπου 15/06/2012 της Περιφέρειας, αλλά πάρα πολύ καθαρά με το έγγραφο (11/6/2012) της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και τις αντίστοιχες επιστολές της ίδιας αρχής προς τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ανακοινώνεται η εξάντληση των πόρων για την χρηματοδότηση των προβλεπόμενων δράσεων του Προγράμματος στις Περιφέρειες του Στόχου 2, όπου ανήκει και η περιφέρειά μας.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας ανακοινώνεται όχι απλά η προτροπή να σταματήσουν οι μηχανισμοί της Περιφέρειας οποιαδήποτε Προκήρυξη–Αξιολόγηση–Υλοποίηση–Διοικητική Πράξη που αφορά χρηματοδότηση εκχωρημένων για υλοποίηση στην Περιφέρεια δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (όπως τα ΤΟΠΣΑ) αλλά συνολικά   ο αποκλεισμός της Περιφέρειάς μας από τη συνέχιση χρηματοδότησης προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών, Δράσεων Κοινωνικής Πρόνοιας, και Δράσεων Κατάρτισης και αντιμετώπισης της ανεργίας, που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακούς σταθμούς, Βοήθεια στο Σπίτι για ηλικιωμένους, ΚΗΦΗ, Κοινωφελής Εργασία, ΤΟΠΕΚΟ, Ιατροκοινωνικά Κέντρα  κλπ.
Καθίσταται πια πάρα πάνω από  βέβαιο ότι ο αποκλεισμός αυτός θα επιφέρει ένα ακόμα τεράστιο πλήγμα στο εναπομείναν κράτος πρόνοιας, αφού θα πλήξει τις πιο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα θα πολλαπλασιάσει ακόμα περισσότερο την ανεργία, ειδικά στις γυναίκες.
Οι κυβερνήσεις  χρεοκοπίας της χώρας και το πολιτικό Προσωπικό που τις υπηρέτησε και τις υπηρετεί,  γνώριζαν ήδη από το 2007 ότι ο κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) άλλαξε και θα επηρέαζε την χώρα μας με τις δεκάδες προνοιακές δομές αλλά και τον ιδιαίτερα επιτυχή  χαρακτήρα προγραμμάτων όπως το Βοήθεια στο Σπίτι (Προσφορά επί τόπου υπηρεσιών στην Τρίτη Ηλικία, δημιουργία απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας κ.λ.π.) ενώ τους ήταν γνωστός και ο ιδιαίτερα αρνητικός αντίκτυπος που θα είχαν οι αλλαγές αυτές στις Περιφέρειες που εντάχτηκαν στον στόχο 2.  
Δεν έλαβαν κανένα μέτρο!
Ταυτόχρονα οι «ταγοί» της Μνημονιακής Πολιτικής, στο γνωστό πια Νομοσχέδιο σκούπα συμμόρφωσης στο Μνημόνιο, ξήλωσαν τα πάντα που αφορούν την Πρόνοια για την Τρίτη Ηλικία, δίδοντας παράταση μέχρι τον Οκτώβριο για το Βοήθεια στο Σπίτι, περιορίζοντας το σε λιγότερους ωφελούμενους, και στερώντας την εργασία από  περίπου 4.000 εργαζόμενους που απασχολούνταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Δεν οργάνωσαν την προνοιακή πολιτική στην Περιφέρεια και στην χώρα….
Δεν διασφάλισαν και δεν διεκδίκησαν με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης να συνεχιστεί η πολιτική  κοινωνικής πρόνοιας. Συνεπώς και την χρηματοδότησή της.
Απλά προσάρμοσαν την πολιτική του στις ντιρεκτίβες του ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».
Η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου από την πλευρά της εφησύχασε, «επαναπαύτηκε» στην εκχώρηση των ΤΟΠΣΑ, υστέρησε στην ανάληψη Πολιτικών Πρωτοβουλιών.
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθησαν, ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης:
1. Είναι διατεθειμένοι να μπουν μπροστά και να δρομολογήσουν πρωτοβουλίες ταχείας αναθεώρησης του αποκλεισμού της Περιφέρειας; Να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών αναδεικνύοντας το παράλογο της εξέλιξης στις ιδιαίτερες σήμερα συνθήκες που επικρατούν στην χώρα ;
2. Σκέφτονται να λάβουν πρωτοβουλίες μαζί με την ΠΕΔ, την ΚΕΔΕ, και την ΕΝΠΕ να συνεδριάσουν άμεσα και να δώσουν τις θέσεις τους στο Υπ. Εργασίας για τακτοποίηση του θέματος ; Σκέφτονται να λάβουν πρωτοβουλίες και να συντονιστούν με τις άλλες  περιφέρειας για να αλλάξει ο Καν.του ΕΚΤ;  
3. Είναι διατεθειμένοι να διεκδικήσουν να ενισχυθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με προτεραιότητα στους τομείς της απασχόλησης και της πρόνοιας για την Τρίτη Ηλικία και ταυτόχρονα να αιτηθούν Νομοθετική ρύθμιση που θα επαναφέρει το παλιό καθεστώς προνοιακής πολιτικής στην Χώρα μας;
4.  Θα προβούν σε σχετικές ενέργειες προς τον νέο Υπ. Εργασίας ώστε να δεσμευθεί ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει την δουλειά του στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ, εξετάζοντας εναλλακτικές οικονομικές προτάσεις και προτάσεις κάλυψης προς το παρόν του κόστους από το ΠΔΕ; 
5. Πως τοποθετούνται στην ιδέα να εκπονηθεί άμεσα και να κοστολογηθεί αυστηρά (αφού γνωρίζουμε με ακρίβεια τις προνοιακές δομές) στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα πρόγραμμα Στήριξης των Προνοιακών Δομών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και να αποτελέσει αυτό ένα ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τόνωσης της απασχόλησης και της κοινωνικής εργασίας;

Λαμία 25-06-2012