26/4/11

Έλλειψη στοιχειωδών όρων Ασφάλειας και Υγιεινής στο Τ.Ε.Ι. ΧαλκίδαςΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κα. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Έλλειψη στοιχειωδών όρων Ασφάλειας και Υγιεινής στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας»

Ο βουλευτής Ηρακλείου, Μιχάλης Κριτσωτάκης, κατέθεσε αναφορά το ψήφισμα της συγκέντρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (εκπαιδευτικοί, σπουδαστές, συνεργάτες, εργαζόμενοι), στο οποίο αναφέρεται η απαράδεκτη κατάσταση έλλειψης στοιχειωδών όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του Τ.Ε.Ι., επισημαίνεται πως η κατάσταση αυτή έχει αναδειχθεί πλέον σε σοβαρότατη απειλή για την υγεία όλων όσων εργάζονται, σπουδάζουν και ζουν στους χώρους αυτούς και πως είναι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας μόνιμου προσωπικού και του κατακερματισμού της καθαριότητας σε επιμέρους εργολαβίες και με το οποίο απαιτούν «να καθαριστούν και να απολυμανθούν άμεσα όλοι οι χώροι του ΤΕΙ, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό καθαριότητας και να ανατεθεί ευθύνη τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας».

Επισυνάπτεται το Ψήφισμα.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 21.04.2011

Ο καταθέτων βουλευτής

Μιχάλης Κριτσωτάκης